Dagpengereform truer fagforeninger på livet

03/10/2012 09:55

Newspaq

Nyheder

Mest læste i dag

Op til Folketingets åbning tirsdag har ti fagforbund kritiseret regeringen for at gøre vold på den danske model med den omstridte dagpengereform, som begrænser dagpengeperioden til to år.

Men kampagnen mod reformen kan i høj grad også ses som fagbevægelsens kamp for egen overlevelse, skriver Information.

Forringelserne af dagpengeordningen vil nemlig få flere lønmodtagere til at vælge fagforening og a-kasse fra, vurderer Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke.

- Det er klart, at når produktet bliver ringere, så vil flere overveje, om det er pengene værd, siger han.

Selv om medlemskab af fagforening og a-kasse i princippet er to separate ting, opfatter de fleste det som én samlet pakke.

Henning Jørgensen, der er professor på Center for Arbejdsmarkedsstudier på Aalborg Universitet, er heller ikke i tvivl om, at dagpengeforringelserne vil svække fagbevægelsen yderligere.

- Det vil betyde færre medlemmer af fagforeningerne, fordi det er via a-kasserne, at fagbevægelsen rekrutterer medlemmer, siger Henning Jørgensen.

FOA-formand Dennis Kristensen erkender, at dagpengereformen vil gøre det sværere for fagbevægelsen at hverve og fastholde medlemmer.

- Dagpengereformen er bare en brik i truslen mod fagbevægelsens eksistens, siger han og tilføjer, at dagpengereformen kan komme til at koste samfundet dyrt.

- Det er et problem for samfundet generelt, hvis de lønmodtagere, der i over 100 år selv har forsikret sig mod arbejdsløshed, melder sig i køen til overførselsindkomster, fordi de ikke har råd til at være medlem af en a-kasse, siger Dennis Kristensen.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) svarer i en mail til Information, at dagpengereformen blev vedtaget af den tidligere regering og ikke står til at ændre.

- Derfor er det min fornemste opgave at sikre, at flere ledige opkvalificerer sig, at flere benytter jobrotationsordninger, at jobcentrene får sat fart i den opsøgende indsats over for det lokale erhvervsliv og alle de andre tiltag, som vi har sat i værk, siger hun.