Danæg vender underskud til overskud

Danæg, der har hovedsæde i Christianfeld, har netop offentliggjort årsregnskabet for 2013.

Og koncernen er gået fra røde tal i 2012 til sorte tal i 2013.

Efter flere års vigende indtjening steg resultatet før skat med mere end 16 millioner kroner., fra et underskud i 2012 på minus 6,7 millioner til et overskud på 9,9 millioner i 2013.

Egenkapitalen steg fra 105,1 millioner til 120,4 millioner kroner, hvilket bringer soliditetsgraden i selskabet op på 34,4 procent, en stigning på 6,5 procentpoint.

Danæg er ikke tilfredse med resultatet, men det skal ses i lyset af et fortsat øget pres på priserne i detail- og foodservice markedet, afledt af en mere intensiveret kamp om markedsandelene i både Danmark og Sverige. Hertil kommer, at 2013 har været påvirket negativt af en række engangsomkostninger i størrelsesordenen 5 millioner kroner.

Danæg forventer, at resultatet forbedres i 2014.

 

Dagens Gossip