Danmark har politisk ansvar for bådflygtninge

»Juridisk er ansvaret indirekte. Her påhviler ansvaret for en båd, der kommer i ulykke, det enkelte land. Politisk er det noget andet. Her har Danmark et lige så stort ansvar som Italien,« siger Thomas Gammeltoft-Hansen. Han påpeger, at Danmark har valgt at lægge sin grænsekontrol af sine ydre grænser ud til EU.

»EU-forbehold eller ej. Danmark deltager fuldt ud, idet vi er en del af det europæiske samarbejde. Derfor bør Danmark tage det lige så alvorligt, som man gør det i Italien. Vi er med i en fælles grænsekontrol, og vi er med i Dublinsystemet. Sådan som det foregår nu, lægger vi et urimeligt pres på de sydeuropæiske lande,« siger han.

EU har allerede sat en række initiativer i værk for at håndtere udfordringen med bådflygtninge, lyder det i en mail fra justitsminister Morten Bødskov til Information. Han nævner grænseovervågningssystemet Eurosur, som skal gøre det lettere at overvåge små fartøjer ved EUs ydre søgrænser.

»Jeg anerkender selvfølgelig, at forandringen ikke sker fra den ene dag til den anden, men jeg mener, at EU har de nødvendige redskaber til at forbedre situationen på sigt,« skriver han.

Italien, Spanien og Grækenland har klaget over, at de ikke får nok støtte fra de øvrige EU-lande. Men ifølge Morten Bødskov er Danmark ikke klar til at ændre de nuværende regler, så asylansøgere bliver fordelt mere ligeligt i EU.

Ifølge Enhedslistens EU-ordfører, Nikolaj Villumsen (Ø), er EUs nuværende flygtningepolitik en tragedie.

»Det er uansvarligt at lade lande som Italien, Grækenland og Ungarn stå alene med modtagelsen af flygtninge i Europa. Vi bliver nødt til at få en fordelingsnøgle for, hvor mange flygtninge hvert enkelt land skal tage,« siger Nikolaj Villumsen.

Hos de Radikale siger udlændingeordfører Marlene Borst Hansen (R), at det er vanskeligt at lægge ansvaret på Danmark:

»Det er overhovedet ikke acceptabelt, at mennesker dør. Men i og med at verdens ressourcer ikke er ligeligt fordelt, vil der altid være mennesker, der flygter«.

Dansk Folkeparti har ifølge udenrigsordfører Søren Espersen (DF) »ikke spor imod, at vi kan hjælpe italienerne med flådefartøjer, så de på et langt tidligere tidspunkt kan tilbagevise de både, der kommer illegalt«.

Han afviser blankt, at Danmark har et ansvar for bådflygtninge.

»Vi har intet ansvar. Hvem har pålagt os et ansvar?« siger han til Information.

 

Dagens Gossip