Danmark stadig blandt de førende innovative EU-medlemslande

Uddannelsesminister Morten Østergaard fremhæver, at placeringen vidner om styrken af det danske innovationssystem, men også, at der er behov for et endnu stærkere innovationssystem.

»Jeg glæder mig meget over Danmarks placering i Europa-Kommissionens årlige innovationsranglistes top tre. Trods økonomiske krisetider scorer Danmark fortsat nogle af de højeste point. Samtidig må vi erkende, at det ikke er tilstrækkeligt til at fastholde eller udbygge vores placering på listen. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter den ambitiøse kurs, som innovationsstrategien har sat,« siger Morten Østergaard.

Danmark befinder sig i udbryderfeltet af EU’s fire førende innovationslande. Fælles for ranglistens 14 mest innovative lande er, at de samlet set har øget deres innovationspoint siden sidste år.

Ifølge Morten Østergaard byder regeringens innovationsstrategi, der blev præsenteret i december 2012, på en række initiativer, der skal styrke samarbejdet og rammerne for innovation i virksomhederne.

Konkret er det blandt andet regeringens mål i 2020 at være blandt de fem bedste i OECD, når det kommer til andelen af innovative virksomheder, højtuddannede i den private sektor og private investeringer i forskning og udvikling som andel af BNP.

Det årlige Innovation Union Scoreboard udarbejdes af Europa-Kommissionen som led i EU-landenes Lissabon-strategi om at styrke Europas konkurrenceevne i vidensamfundet.

BNB

 

Dagens Gossip