Danmark uddanner grønlandske fiskerikontrollører

I fremtiden vil kontrollører fra Grønland deltage i NaturErhvervstyrelsens kontrolløruddannelse suppleret med særlige forløb, der er målrettet de grønlandske forhold.

- Det er vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med de grønlandske kontrolmyndigheder, og godt, at vi kan hjælpe med at klæde grønlandske kontrollører på til at udføre kontrol af høj international standard, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Allerede nu deltager seks grønlandske kontrollører fra Grønlands Fiskerilicenskontrol i NaturErhvervstyrelsens kontrolløruddannelse sammen med otte danskere. På størstedelen af uddannelsen er hele holdet samlet, mens det deles op, når undervisningen bliver særligt målrettet danske eller grønlandske forhold.

Grønland hjemtager hygiejnekontrollen

Kontrollørerne undervises blandt andet i lovgivning og administrative procedurer samt mikrobiologi, fiskebiologi og kemi. Endvidere undervises kontrollørerne i myndighedsudøvelse, og hvordan de skal møde fiskerne, så de kan udføre kontrol på et højt fagligt niveau.

Samarbejdet mellem Danmark og Grønland får allerede betydning nu, da Grønland fra januar 2013 kan hjemtage hygiejnekontrollen på fiskefartøjerne. Denne kontrol vil fremover indgå som led i landingskontrollen, ligesom i Danmark. Hidtil har Fødevarestyrelsen varetaget hygiejnekontrollen i Grønland.

 

Dagens Gossip