Dansk Byggeri: Billister kører ræs ved vejarbejder

Men øget kontrol skal suppleres med fysiske barrierer, mener Danske Anlægsentreprenører.

Hastighedsoverskridelser ved vejarbejder er så stort et problem, at politiet vil øge antallet af fartkontroller på strækninger med vejarbejde.

- Nogle bilister forveksler tilsyneladende strækninger med vejarbejde med racerbaner, og det er en stor en trussel mod sikkerheden – både for de øvrige trafikanter og for vejarbejderne. Derfor må der gøres noget effektivt for at sætte en stopper for fartbøllerne, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Medlemsvirksomhederne i Danske Anlægsentreprenører oplever dagligt problemer med sikkerheden for entreprenørernes ansatte, fordi trafikanter ikke overholder hastighedsgrænserne i forbindelse med vejarbejder.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder

En ekstra indsats fra politiet med hastighedskontroller ved strækninger med vejarbejde hilses derfor velkommen af Danske Anlægsentreprenører, men hastighedskontrol løser i sig selv ikke problemet.

- Det er helt urimeligt at sætte vejarbejdernes sikkerhed på spil ved at overskride fartgrænserne. Og den familie, der ikke får far hjem fra arbejde, fordi der er sket en ulykke, bliver ikke hjulpet af, at bilisten bliver registreret af en stærekasse eller fotovogn og får en fartbøde. For den familie ville det have været bedre, hvis fartgrænsen blev overholdt, så ulykken blev undgået, siger Niels Nielsen.

Danske Anlægsentreprenører mener, at vejmyndighederne i langt højere grad end det er tilfældet i dag skal stille krav om fysiske foranstaltninger for at sikre overholdelse af hastighedsgrænserne ved vejarbejder.

- Forskellige former for fartkontroller har ikke kunnet give arbejderne på vejene betryggende sikkerhed. Derfor skal fartkontrollerne suppleres med, at man ved hjælp af den fysiske indretning ved vejarbejder er med til at sænke billisternes hastighed. Det kan for eksempel være i form af riller i vejbelægningen eller bump, slutter Niels Nielsen.

 

Dagens Gossip