Dansk Erhverv håber på »ja« til patentdomstol

»Det vil være rigtig godt med en fælles patentdomstol i EU, fordi der i øjeblikket er 27 forskellige regler for, hvordan man udtager patent. Det vil give en stor fordel for vores medlemmer, hvis man kan samle det til et fælleseuropæisk patentsystem,« siger Jens Alsbirk til Berlingske Nyhedsbureau.

Han mener ikke, ligesom eksempelvis Dansk Folkepartis EU-parlamentariker, Morten Messerschmidt (DF), at små og mellemstore virksomheder vil blive klemt i det nye patentsystem. Tværtimod.

»I det nuværende system er virksomheder nødt til at tage patent i alle de lande, hvor de har markedsmuligheder, og det er meget kompliceret. Man risikerer retssager og tvister i en lang række lande med forskellige regler. Med det nye system vil man til gengæld udtage patent på ét sprog, som vil gælde i alle de lande, der er med i aftalen. Det vil lette tingene meget,« siger Jens Alsbirk.

Dansk Erhverv medgiver, at man endnu ikke kender alle detaljerne ved patentdomstolen, som er ved at blive etableret i EU-regi, men understreger, at man håber, danskerne vil stemme for en tilslutning, hvis det skulle komme til en folkeafstemning.

»Vi er klar over, at de forskellige myndigheder stadig er i gang med at udforme regelsæt samt finde ud af, hvordan de enkelte hovedkontorer i Paris, London og München skal virke, og om der skal være regionale afdelinger, men overordnet er vi meget positive og håber, at Danmark tilslutter sig aftalen,« lyder det.

Hvis regeringen fortsat ønsker, at Danmark skal tilslutte sig aftalen om EUs patentdomstol, vil det kræve et flertal på fem sjettedele af Folketingets medlemmer, hvis det skal vedtages uden en folkeafstemning. Da både EL, DF og LA ønsker en folkeafstemning, er det sandsynligt, at dette flertal ikke er til stede.

 

Dagens Gossip