Dansk Folkeparti vil sortere i de udenlandske studerende

Udmeldingen kommer fra Dansk Folkeparti, efter studieoptaget traditionen tro har stillet skarpt på den massive mangel på kollegieværelser, som studerende med et dansk pas altså skal have førsteret til.

»Ved siden af det kan man stille strengere krav til udenlandske studerendes sprogkundskaber og til selvforsørgelse. Det vil med tiden begrænse antallet af udenlandske studerende, der kommer til Danmark,« siger integrationsordfører Martin Henriksen (DF) og uddyber.

»Sidste år kom der cirka 16.000 udenlandske studerende til Danmark. Det er rigtig mange. Hvis vi stiller nogle strengere krav, så vil det sortere nogle fra, og der vil komme færre udenlandske studerende, men der vil også komme dygtigere udenlandske studerende. Sådan er det, når man stiller krav i udlændingepolitikken. Så kommer der faktisk nogle, som har bedre forudsætninger for at bidrage og i det her tilfælde følge med i undervisningen«.

En undersøgelse fra marts 2013 udført af den såkaldte DREAM-gruppe for Uddannelsesministeriet viser ellers, at det er en god forretning for Danmark at tiltrække internationale studerende. Ifølge undersøgelsen giver det en varig forbedring på mellem 0,4 og 0,8 milliarder kroner at tiltrække 1.000 flere internationale studerende om året. Men det får ikke Martin Henriksen til at vakle. Han pointerer i stedet for, at Danmark betaler for EU-studerendes uddannelse, og at vi i nogle tilfælde betaler SU til de udenlandske studerende.

»Det er ikke sådan, at hver og en af de 16.000 studerende, der kom til Danmark sidste år, er en overskudsforretning for Danmark. Sådan er det jo ikke. Hvis man påstår, så er det stærkt forsimplet. Vi skal bevæge os væk fra den opfattelse, der går på, at det per definition er bedre for Danmark, jo flere udenlandske studerende der kommer til Danmark. Lad os hellere diskutere, hvordan vi kan få de dygtigste og de bedste og så lidt færre. Samtidig med det kan vi så sikre, at der forhåbentlig bliver lidt flere boliger til danske studerende, så de slipper for at betale i dyre domme for for eksempel at købe en lejlighed,« siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: Er det her ikke bare endnu et forsøg fra et indvandrerfjendsk parti på at begrænse indvandringen?

»Nu mener jeg jo ikke, at Dansk Folkeparti er indvandrerfjendsk, og jeg har heller ikke noget imod udenlandske studerende. Jeg siger bare, at når der sidste år kom 16.000 udenlandske studerende, og vi samtidig kan se, at danske studerende i tusindvis står på venteliste til en studiebolig, hvori der bor en række udenlandske studerende, så kan vi måske godt stille nogle krav, så der kommer færre, men dygtigere udenlandske studerende, og vi samtidig frigiver nogle boliger til danske studerende,« siger Martin Henriksen.

 

Dagens Gossip