Dansk inflation rammer bunden

Inflationen slog sin egen bundrekord i august med en stigning på bare 0,4 procent i forhold til august måned sidste år. Især priserne på benzin, bøger og kød trak ned.Baggrunden er lavere priser på energi, afgiftslettelser som har dæmpet prisstigningerne på fødevarer samt en svag efterspørgsel og lave lønstigninger, som har gjort det vanskeligere for virksomhederne at sende prisstigninger videre til forbrugerne, vurderer senioranalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea.

I Realkredit Danmark forventer cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig nu en gennemsnitlig inflation på 0,8 procent i 2013 mod 2,4 procent i 2012.

»Samlet set er kursen nu sat mod, at den gennemsnitlige inflation i 2013 vil lande på det laveste niveau siden 1953 - altså den laveste inflationsrate i hele 60 år,« skriver Chrisatian Hilligsøe Heinig i en kommentar til tallene.

Han glæder sig over den laveste månedlige inflation i 45 år, som kan understøtte det begyndende opsving i dansk økonomi gennem et større privatforbrug.

»Den rekordlave inflation betyder, at de afdæmpede lønstigninger er tilstrækkelige til at sikre danskerne en pæn reallønsfremgang i år, og de disponible indkomster nyder også godt af skattelettelser og lave renter. Det betyder samlet set, at husholdningsbudgettet løber længere på literen i år end sidste år, og kombinerer vi det med, at forbrugertilliden er kommet i positivt terræn, er der mere og mere, der tyder på, at vi kan være på vej til at få sat en stopper for mere end tre års forbrugstørke i dansk økonomi,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

Når det er sagt vurderer økonomerne, at den rekord-lave august-inflation vil markere bunden, og at forbrugerpriserne så småt vil begynde at stige i et højere tempo i årets sidste måneder. 

»Det skyldes blandt andet, at nogle af de basiseffekter på navnlig energi, der over det seneste år har trukket inflationen lavere, begynder at falde ud af beregningerne af årsstigningstakten fra næste måned. Ifølge vores model vil der dog ikke blive tale om nogen dramatisk stigning i forbrugerpriserne, idet vi forventer, at inflationen vil stige til omkring én pct. ved årets udgang,« skriver Jan Størup Nielsen, der forventer en samlet inflation på 0,9 procent i 2013.

Målt på månedsbasis steg inflationen med 0,1 procent fra juli til august. Det var stigende priser på tøj og sko efter afslutningen af sommerudsalget, der trak op sammen med højere priser på aften- og voksenuddannelser. Til gengæld trak lavere priser på især charterrejser ned, muligvis på grund af den varme danske sommer, der medførte en lavere efterspørgsel, vurderer cheføkonom Jes Asmussen, Handelsbanken. Han vurderer at årets inflation kan ende helt nede omkring 0,6 procent.

Ingen af økonomerne forventer, at inflationen vil fortsætte med at falde, og afviser nervøsitet for en negative prisstigninger.

»Den rekordlave inflation bør heller ikke give anledning til frygt for skadelig deflation i dansk økonomi over de kommende år - altså en situation hvor priserne generelt falder, og virksomheder og forbrugere udskyder forbrugs- og investeringsbeslutninger til skade for den økonomiske aktivitet. Den rekordlave inflation er ikke kun et resultat af de senere års sløje økonomiske vækst - der er også midlertidige faktorer, der trækker inflationen ned såsom udviklingen i afgifterne og et overraskende kraftigt fald i transportforsikringerne tilbage i januar,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

 

Dagens Gossip