Dansk offensiv mod korruption i Afghanistan

Et af de nye tiltag er etableringen af en særlig taskforce på ambassaden i Kabul.

»Afghanistan er et af de allersværeste lande at arbejde i, og ikke mindst korruption er en blivende udfordring. Med handlingsplanen forbereder vi allerede nu nye tiltag, der kan sikre, at pengene når frem og bruges effektivt,« siger Christian Friis Bach.

Ifølge opgørelsen fra den verdensomspændende organisation mod korruption, Transparency International, er Afghanistan verdens tredjemest korrupte land, og efter tilbagetrækningen af soldaterne fra Danmark og de andre troppebidragende lande til næste år bliver det sværere at følge bistandsprogrammerne tæt, påpeger Christian Friis Bach.

»Når vi eksempelvis ikke længere fra dansk side vil være til stede i Helmand-provinsen på samme måde som i dag, bliver det sværere at holde øje med de danskstøttede skolebyggerier,« forklarer udviklingsministeren om baggrunden for den nye handlingsplan.

Ifølge en redegørelse, som Udenrigsministeriet tidligere på måneden gav Folketinget, er 11 sager om korruption eller svindel med danske bistandsmidler nu afsluttede, og yderligere seks sager er stadig under behandling.

Det samlede konstaterede tab af danske midler i de afsluttede sager om korruption udgør til dato 230.000 kroner, mens Danmarks samlede økonomiske bistand til Afghanistan i perioden 2002 til 2012 løb op i 3,5 milliarder kroner.

»Tabet vil givetvis blive større, når de sidste sager afsluttes, og der er med sikkerhed også ting, som vi ikke kan komme til bunds i. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige åbent,« erkender Christian Friis Bach, der i takt med udfasningen af Danmarks militære engagement i Afghanistan i de seneste par år har skruet op for bistanden til det krigsarrede udviklingsland.

I sidste måned vurderede dansk forsvars højestrangerende officer i Afghanistan, brigadegeneral Flemming Agerskov, over for flere medier, at en tredjedel af den danske bistand går tabt på grund af inkompetente embedsmænd og korruption. Det svarer årligt til knap 170 millioner kroner, og brigadegeneralens skøn baseres på, at han i foreløbig ti måneder har været leder af antikorruptionsenheden ved NATOs hovedkvarter i Kabul.

Men så stort et tab kan Christian Friis Bach ikke skrive under på, fastslår han efter en gennemgang af de sager, som Udenrigsministeriet og dets partnere kender.

»Den grundige gennemgang tyder på et andet omfang end de meget store beløb, der har været nævnt,« understreger Christian Friis Bach.

I Dansk Folkeparti hilser man fempunktsplanen velkommen, men uden at partiet for alvor tror på, at den vil virke.

»Selv om vi nu har været i Afghanistan i årevis og i stor stil, blandt andet med kamptropper, er vi jo ikke kommet korruptionen til livs. Hvorfor skulle det så blive bedre med en taskforce på ambassaden og de andre tiltag?,« spørger Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen (DF).

Faktisk er Dansk Folkeparti så foruroliget over korruptionens omfang, at partiets ledelse nu er klar til at droppe DFs støtte til folketingsforliget om Danmarks indsats i Afghanistan.

»Vi overvejer heftigt at udtræde af forligskredsen, når vores kamptropper er ude af Afghanistan næste sommer, og korruptionen er en af forklaringerne. Vi kan ikke få tilstrækkelig sikkerhed for, at de danske bistandsmillioner ikke bare forsvinder i korrupte lommer,« siger Søren Espersen.

Beslutningen i Dansk Folkepartis ledelse blev truffet for et par dage siden, altså inden udviklingsministerens lancering af sin antikorruptionsplan, som Dansk Folkeparti ikke har haft kendskab til.

»Det grundliggende problem er, at Danmarks bistand gives som såkaldt budgetstøtte. Pengene går altså direkte til de afghanske ministerier, og det øger i høj grad risikoen for korruption. I Dansk Folkeparti vil vi i stedet bruge bistandskronerne på danske bilaterale projekter, som vi selv kontrollerer,« siger Søren Espersen.

Men det er netop vejen til endnu mere korruption, mener udviklingsminister Christian Friis Bach.

»Dansk Folkepartis strategi giver med sikkerhed mindre kontrol og mere korruption. Danmark kan simpelthen ikke gennemføre den samme kontrol som de store FN-organisationer, som vi arbejder sammen med i forbindelse med budgetstøtten. Spørg bare Verdensbanken, der roser den måde, Danmark gør det på, blandt andet fordi det giver et bedre værn mod korruption,« siger Christian Friis Bach.

Søren Espersen peger dog også på et andet problem, som Dansk Folkeparti vil have løst, hvis partiet skal fastholde støtten til indsatsen i Afghanistan.

»Vi er ikke trygge ved, at vi skal bruge danske skattekroner til at finansiere de afghanske sikkerhedsstyrker. Vi kommer til at betale for en hær, der begår krigsforbrydelser og andre uhyrligheder, og som måske endda helt eller delvist bliver overtaget af Taleban-militsen. Så Danmarks finansiering af de afghanske sikkerhedsstyrker skal genovervejes,« siger Søren Espersen.

Kravet kommer bag på udenrigsminister Villy Søvndal (SF).

»Hvorfor kommer den her kovending nu? I foråret var Dansk Folkeparti jo med til at aftale den danske støtte til Afghanistans sikkerhedsstyrker,« siger Villy Søvndal, der ikke lægger skjul på, at der er begået krigsforbrydelser af medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker.

»Det følger vi nøje, og vi kritiserer det, når det sker. Og med hensyn til Dansk Folkepartis frygt for, at Taleban skal overtage den afghanske hær: det ser jeg ingen mulighed for,« siger Villy Søvndal, der mener, at Dansk Folkeparti spiller hasard med de seneste ti års fremskridt i Afghanistan.Danmark støtter i år Afghanistans hær og politi med 35 millioner kroner. I 2014 stiger beløbet til 50 millioner kroner og kommer op på 100 millioner kroner om året i perioden 2015 til 2017.

 

Dagens Gossip