Danske ansatte er paralyserede af frygt

Finanskrisen sidder stadig dybt i det danske erhvervsliv, og i mange virksomheder er det småt med innovation og nye satsninger.

Hos Personal Management International arbejder man med coaching, lederskab og organisationsudvikling, og her har man de seneste år oplevet at skulle klæde virksomhedsledere på til helt nye problemstillinger.

På mange arbejdspladser hersker der en angst for at miste job, der hæmmer virksomhedernes positive vækst og innovative landvindinger, og derfor er virksomhederne i langt højere grad nødt til at fokusere på det menneskelige plan for at bryde den negative spiral.

- Via vores samarbejde med danske virksomheder har vi oplevet, at der i disse tider hersker nogle gennemgående tendenser, der har en meget uheldig indvirkning på produktiviteten. Som hovedtræk kan man sige, at de ansatte befinder sig i en slags choktilstand, hvor en arbejdsdag mere bærer præg af overlevelse end af kreativitet og lyst. Mange danske virksomheder er ramt af disse tendenser, og som indirekte konsekvens er innovation og værdiforøgende produktivitet sat på vågeblus, forklarer direktør og seniorkonsulent, John Ewans Porting.

Den menneskelige vinkel

Utryghed skaber stress og det er vigtigt, at direktion såvel som ledere inddrager de ansatte. Ved at være en menneskeligt favnende virksomhed, undgås stress og produtiviteten styrkes.

- I tider som disse er det vigtigt, at der sættes ekstra fokus på mennesket, både dem som afskediges, men i høj grad også de ansatte, der skal arbejde videre efter en fyringsrunde. Dette kræver helt nye evner hos dagens erhvervsledere, der skal lede i en tid, hvor nedskæringer er dagligdag i mange virksomheder. Nedskæringer der ikke bliver håndteret menneskeligt hensigtsmæssigt, har unødvendigt store indvirkninger på produktivitet og resultater og kan i værste fald sende et firma til tælling, slutter direktør og seniorkonsulent John Ewans Porting, der via PMI udvikler psykologiske metoder og værktøjer til danske erhvervsledere.

 

Dagens Gossip