Danske Bank ventes at være i modvind

Danske Bank har overordentlig svært ved at holde sin indtjening på et tilfredsstillende niveau. For koncernens vigtigste område nettorenteindtægterne falder ganske pænt fra 6,2 mia. kr. 5,5 mia. kr. i andet kvartal i år i forhold til samme kvartal sidste år, hvis gennemsnitsvurderinger fra de analytikere, som følger Danske Bank, ellers står til troende vedrørende regnskabet, som offentliggøres torsdag morgen. 

Det ser heller ikke for godt ud med handelsindtægterne, der ofte før har reddet Danske Banks kerneforretning fra underskud. De falder med en halv mia. kr. ifølge analytikerne.

Det betyder, at Danske Bank må hente den tabte indtjening via andre metoder. Det vil sige ved at skære i omkostningerne, øge gebyrerne og håbe på, at nedskrivningerne for alvor begynder at falde. Det er også det, som begrunder en af de mere positive analytikeres forventning om indtjeningsvækst i Danske Bank:

»Jeg forventer et fald i nettorenteindtægterne, mens gebyrerne vil være stigende. Så vi har en pæn stigning i resultatet på en lille mia. kr. for første halvår,« forklarer Jesper Christensen fra Alm. Brand Markets.Irske tab ebber ud

Men den forbedrede bundlinje skyldes imidlertid primært, at de tidligere så voldsomme tab på dårlige lån fra Danske Banks irske forretninger ser ud til at ebbe ud:

»Vi ser markant faldende nedskrivninger i Irland. Hvis det ikke var for den post, så ville resultatet være dårligere end sidste år,« forklarer Jesper Christensen, som giver en svag økonomi på Danske Banks markeder skylden for den træge udvikling:

»Vi er stadig i en situation med begrænset udlånsvækst og hvor det er svært at gøre ret meget andet end at holde næsen nede i plovfuren og få styr på omkostningerne og de risikovægtede poster resten af året.«

Det er særdeles interessant at holde øje med, hvornår Danske Bank begynder at få glæde af de store strategiske ændringer, man har gennemført i det forgangne år. Flere af tiltagene er blevet mødt med stor surhed hos kunderne. Det gælder for eksempel de abonnementsordninger med gebyrer på flere hundrede kroner om året, der kommer til at ramme mindre kunder med beskedent forretningsomfang.

Ved årsregnskabet meldte Danske Bank direktør Eivind Kolding ud, at man forventer, at resultatet efter skat for 2013 vil blive 7,5-10,0 mia. kr., svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 5,5-7,0 pct. Gennemsnittet af analytikere forventer otte mia. kr. i overskud efter skat svarende til, at Eivind Kolding når i mål, men i den nederste del af estimatet.

Når Jesper Christensen er positiv omkring Danske Banks aktie, så hænger det sammen med, at den er meget billigt prissat i forhold til de nordiske konkurrenter.

 

Dagens Gossip