Danske domstole bruger enorme mængder papir

27/03/2013 14:23

Newspaq

Nyheder

Mest læste i dag

Et effektivt og tillidsvækkende retssystem er en af nøglerne til økonomisk vækst. Og også til at sikre, at demokratiet har det godt.

Det er baggrunden for, at EU's justitskommissær, Viviane Reding, onsdag præsenterer EU's første årlige analyse af medlemslandenes retssystemer.

Analysen viser blandt andet, at Danmark er det land i EU, hvor borgerne har den største tillid til det civile retssystem.

Men også at Danmark ligger næstnederst - kun undergået af Grækenland - på listen over lande, hvor domstolene kommunikerer elektronisk med parter i retssager. Det mener EU-Kommissionen ellers kan gøre domstolene både hurtigere og billigere.

Kommissionen vil endnu ikke konkludere, hvad det - sammen med de nye sammenlignende målinger af for eksempel dommeres uddannelse, sagsbehandlingstid og pengeforbrug - siger om situationen i de enkelte medlemslande.

Men kommissær Reding lægger ikke skjul på, at den nye resultattavle for retssystemerne fremover ikke bare skal indgå i den årlige koordinering af medlemslandenes økonomiske politik, kendt som "det europæiske semester".

Resultattavlen for retssystemerne har også en indirekte forbindelse til det seneste års debat om problemer med demokratiet og retsstaten i flere EU-lande.

Senest har en række forfatningsændringer i Ungarn det seneste år flere gange fået EU-systemet og andre medlemslande til at udtrykke bekymring for, om landet overholder EU's grundlæggende værdier.

Kommissionsformand José Manuel Barroso har beklaget, at EU i øjeblikket kun har traktatens artikel syv - den såkaldte atombombe - til at håndtere den slags.

Artikel syv kan fratage et medlemsland stemmeretten i EU. Men udenrigsminister Villy Søvndal (S) og tre af hans EU-kolleger har foreslået, at der også skal være mindre vidtrækkende muligheder - for eksempel at fratage et land EU-støtte.

Den nye resultattavle kan ifølge Reding også spille en mindre rolle.

- Vi har brug for en mekanisme til at vurdere, hvad der foregår. Og en, der ikke går så langt som artikel syv. Et system, der ligger derimellem.

- Vi har på bordet nu et første skridt i den retning, siger Reding, der dog understreger, at de nye resultattavler meget konkret skal bruges til at følge sammenhængen mellem retssystemer og økonomisk udvikling.

/ritzau/