Danske elever er blevet dygtigere til læsning og matematik

To internationale undersøgelser, TIMSS og PIRLS, viser nu, at danske elever klarer sig godt set i et internationalt perspektiv. Når det gælder læsning, er der blot fire lande, der ligger højere end Danmark, der deler femtepladsen med seks andre lande.

Fokus har båret frugt
- Resultaterne viser, at fokus på læsning og matematik i indskolingen har båret frugt. Det næste skridt er at bygge videre på den positive udvikling, så vi fastholder de gode resultater hele vejen gennem elevernes skolegang. Vi har stadig udfordringer i forhold til tosprogede elever, og elever fra ressourcesvage hjem., siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini, og fortsætter:

Flere timer i dansk og matematik
- Da læsning er en afgørende forudsætning for at lære andre fag, vil vi med vores nye udspil til et løft af folkeskolen styrke fagligheden for alle elever med fokus på dansk og matematik og give flere timer i de to fag fra 4.-9. klasse, siger Christine Antorini.

Også i matematik og natur/teknik er der gode resultater. De danske elevers resultater er blevet bedre i forhold til sidste undersøgelse fra 2007, og der er blevet flere dygtige elever i de to fag og færre elever med svage kompetencer.

Resultaterne peger desuden på en klar sammenhæng mellem lærernes faglige uddannelse i læsning og elevernes resultater.

Usikre lærere
For matematik og natur/teknik viser undersøgelsen, at danske lærere, i disse fag, føler sig usikre, når de skal give udfordrende opgaver til dygtige elever.

- Resultatet bekræfter, at lærerne har behov for støtte til at løfte undervisningen, så den motiverer alle elever. De har blandt andet svært ved at gøre undervisningen anvendelsesorienteret og differentieret, siger Christine Antorini og fortsætter:

- Derfor vil vi styrke de praksisorienterede læringsformer og nye undervisningsmetoder i dansk og matematik. Vi vil også se på, hvordan de nye aktivitetstimer bedst kan understøtte elevernes læring. Og så afsætter vi en milliard kroner frem til 2020 til efteruddannelse af lærerne, slutter Christine Antorini.

8.500 danske elever har deltaget i undersøgelsen, og over 50 lande, provinser eller regioner deltog i 2011.
Resultaterne af de to undersøgelser TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) og PIRLS 2011 (Progress in International Reading Literacy Study) offentliggøres i dag. TIMSS gennemføres hvert fjerde år, PIRLS hvert femte år.

 

Dagens Gossip