Dansker valgt ind i FNs Torturkomité

Jens Modvig er udover læge også afdelingsleder i Dignity, Dansk Institut Mod Tortur, og ikke overraskende er han glad for at have fået et sæde i torturkomitéen:

»Jeg er glad og stolt over at få muligheden for at arbejde i FNs Torturkomité og komme i direkte dialog med medlemslandene om bekæmpelse af tortur. Det er utrolig vigtigt, at vi på verdensplan styrker indsatsen for at få udryddet denne grusomme og umenneskelige praksis, og jeg er sikker på, at mine 20 års erfaring med bekæmpelse af tortur vil gøre god fyldest i komitéen,« siger Jens Modvig i en skriftlig kommentar.

Jens Modvig vil blandt andet lægge vægt på at styrke sammenhængen mellem antitortur-indsatser og udviklingssamarbejdet, ligesom han også vil skabe et stærkere samarbejde mellem Torturkomitéen, Underkomitéen for bekæmpelse af tortur (SPT) og FNs Specialrapportør for tortur.

Også udenrigsministeren er glad for at få en dansker med i komitéen. Han peger på, at verden endnu ikke er torturfri, og at der dagligt sker overgreb på menneskerettighedsforkæmpere i for mange lande, på trods af at forbuddet mod tortur gælder alle lande.

»Danmark indtager en førende rolle i det internationale torturbekæmpelsesarbejde og lægger derfor stor vægt på at styrke FN-komitéens vigtige arbejde med at sikre staternes overholdelse af FN’s Torturkonvention. Jeg er af den grund meget glad for, at Jens Modvig er blevet valgt ind som ekspertmedlem i FN’s Torturkomité. Der er ikke nogen tvivl om, at han vil kunne bidrage til at løfte den tunge udfordring, som bekæmpelse af tortur er,« siger udenrigsminister Villy Søvndal (SF) i en pressemeddelelse.

Torturkomitéen består af ti uafhængige eksperter, der overvåger, at FNs Torturkonvention og dens forbud mod tortur bliver overholdt.

 

Dagens Gossip