Danskerne siger nej til offentlig nulvækst

20 procent mener, at udgifterne skal låses fast og i de næste ti år udgøre samme beløb som nu, mens 11 procent vil skære i de offentlige udgifter. Tallene fremgår af en undersøgelse, som YouGov har udført for Ugebrevet A4.

Selv blandt de vælgere, der stemte borgerligt ved folketingsvalget i 2011, ønsker mange, at udgifterne til det offentlige stiger de kommende år. 49 procent siger ja, mens 29 procent giver udtryk for, at udgifterne bør fastlåses på nuværende niveau. 16 procent af de borgerlige vælgere mener, at udgifterne skal falde i forhold til det nuværende niveau.

Målingen viser desuden, at danskerne i vid udstrækning er rede til at betale mere i skat for at få bedre velfærd.

64 procent siger ja til en højere skatteprocent, hvis de kan få garanti for, at behandlingen på hospitalerne forbedres. 56 procent erklærer sig villige til at betale mere i skat, hvis ældreplejen forbedres, mens henholdsvis 45 og 38 procent er parate til at punge yderligere ud for en bedre folkeskole og bedre daginstitutioner.

»Viljen til øget skattebetaling udspringer af en oplevelse af, at den offentlige service er blevet ringere. Der er skåret ned i den offentlige sektor de senere år, og selv om det er sket samtidig med effektiviseringer, kan man ikke fjerne 30.000 offentligt ansatte, uden at det rammer nogle,« siger Bent Greve, professor og velfærdsforsker ved Roskilde Universitet, til Ugebrevet A4.

»Samtidig er de politiske udmeldinger, at væksten i det offentlige skal ned mod nul eller i hvert fald være meget beskeden og ikke følge den almindelige velstandsudvikling. Det opleves også som et fald i service,« tilføjer han.

 

Dagens Gossip