DE frygter for frit valg på ældreområdet

Øget fokus på rehabilitering af ældre borgere kan være med til at give de ældre større livskvalitet samt markante besparelser i udgifterne til hjemmehjælp.

Det erkender man i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv (DE), men man advarer samtidig om, at Hjemmehjælpskommissionens anbefaling om øget hverdagsrehabilitering kan udhule det frie valg inden for ældreplejen.

»I dag har man som ældre frit valg til at vælge den udbyder af hjemmehjælp, der passer en bedst. Hvis færre ældre i fremtiden skal have almindelig hjemmehjælp efter serviceloven, risikerer vi at udhule det frie valg, da borgeren ikke har ret til at vælge en anden leverandør end kommunen,« siger Marie Louise Løvengreen, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

»Vi ser allerede i dag, at flere og flere borgere visiteres til hverdagsrehabilitering uden at kunne vælge mellem andre leverandører end det offentlige. Og jo mere hverdagsrehabilitering desto mindre frit valg af hjemmehjælpsleverandør for borgeren. Det bør ændres i lovgivningen,« siger hun.

Dansk Erhverv støtter til gengæld kommissionens anbefalinger om mere systematik i plejen.

»Vi bør tænke rehabilitering i pakker, så alle kommuner følger de samme retningslinjer. Det vil sikre en mere ensartet høj kvalitet for borgeren, og vi undgår 98 forskellige kommunale modeller. Samtidig gør vi det lettere at inddrage den private sektor, der også har meget at byde ind med på rehabilitering. Det har man for eksempel gjort i forhold til kræftbehandling, og det har rykket markant ved området,« siger Marie Louise Løvengreen.

Hjemmehjælpskommissionen blev nedsat af regeringen i juni 2012 og har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt.

Det ventes, at regeringen vil præsentere et udspil til fremtidens hjemmepleje - som tager udgangspunkt i anbefalingerne - til efteråret.

 

Dagens Gossip