Debat: Ikke mere udenomssnak Johnny Søtrup!

Den socialdemokratiske politiske ordfører i Esbjerg Byråd, Anders Kronborg, svarer nu igen i debatten om plejehjemmet Karstensminde i Gredstedbro nord for Ribe.

Borgmester Johnny Søtrup (V) afviser, at et salg af Karstensminde vil koste kommunen 17 millioner kroner.

- Det betyder en belastning af likviditeten på kort sigt at indfri gælden. Denne gæld er bogført med en negativ værdi på 13,3 mio. i Esbjerg Kommunes regnskab i forvejen. En likviditetsbelastning er ikke det samme som et tab! Og selv denne likviditetsbelastning udgør ikke 17 mio., da der ved et salg til markedspris kan modregnes en millionindtægt. Derudover sparer kommunen udgifter til renter, afdrag og vedligehold m.v. over de næste mange år.

- Alternativet er at lade gælden i Karstensminde løbe videre. De fremtidige ydelser på denne gæld beløber sig til hele 24 mio. kr. Altså væsentligt mere end de 17 mio. kr. Men det betaler AK måske gerne?, lød det forleden i et indlæg fra Johnny Søtrup.

Men i dag skriver Anders Kronborg (S) dette modsvar:

Kære Johnny Søtrup!

Jeg er uforstående overfor, at du som borgmester gennem mange år føler dig kaldet til i en pressemeddelelse at kaste med mudder efter undertegnede. Du beskylder mig for ikke at kunne regne. Det vil klæde dig at holde dig til fakta og holde fokus på sagen i stedet for at påbegynde mudderkastning. Det klæder ikke en borgmester!

Kære Johnny! Dansk Folkeparti går selv til bekendelse i Ugeavisen (Esbjerg, red.), hvor støttepartiet erkender, at jeres valgstunt med Karstensminde bliver dyrere for borgerne. Eller fejlciterer journalisten?

Vil du afvise følgende af mine påstande:

1) Hvis Esbjerg Kommune anvender alle 15 boliger på Karstensminde, antages det at ville koste kommunen ca. kr. 6,6 mio. kr. årligt (i 2011 priser, beregnet ud fra maksimumspriser). Her siger jeg mere end 20 mio. kr. i en budgetperiode.

2) Der er en forventet forskel på kr. 651.725 pr. år (i 2011 priser beregnet ud fra maksimumsprisen) i forhold til Esbjerg Kommunes daværende udgifter til 15 plejeboliger på Karstensminde. Det svarer til kr. 43.448 pr. bolig pr. år. Dvs. at pladsen for fru Jensen på Karstensminde er noget dyrere end en plejehjemsplads på et af vores kommunale plejehjem.

3) At forvaltningen klart har fortalt, at hvis der ikke bevilliges ekstra midler til driften af boligerne, kan der blive tale om at lukke andre plejehjemspladser/plejehjem. (Hvilke vil Venstre så i øvrigt lukke?)

4) At økonomiafdelingen på rådhuset klart har tilkendegivet, at et frasalg vil lægge yderligere pres på likviditeten.

Kære Johnny! Håber på svar. Nu ikke mere udenomssnak.

 

Dagens Gossip