Den røde Glente overvintrer i Danmark

Graciøs og let i flugten som en sommerfugl flyver den røde glente over terrænet i sin søgen efter rovfuglens foretrukne føde, ådsler.
Nu er ”sommerfuglen” også blevet til en ”vinterfugl”, for den røde glente er i stigende grad blevet helårsbeboer i den danske natur.

På to lokaliteter, en ved Nødager på Djursland, og en ved Lille Åmose på Vestsjælland, kan man dagligt ud på eftermiddagen se røde glenter flokkes for at overnatte kollektivt.

I det jyske er der denne vinter talt op imod 17 røde glenter ved overnatningspladsen, mens det vestsjællandske landskab har budt på op imod 31 røde glenter i de fælles sovetræer i Lille Åmose nær Jyderup.

Det fremgår af DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet.

- Jeg tror, at vi kan forvente flere lokaliteter med kollektivt overnattende røde glenter de kommende år. Derfor kan man godt forestille sig, at der vil blive fundet overnatningspladser på egnen omkring Kolding-Vejle-Haderslev, i det nordjyske omkring Frederikshavn og måske på Nordsjælland, ved Stevns eller på Møn, der er de danske egne, hvor de fleste ynglende og trækkende glenter bliver set, siger Jørn Lennart Larsen, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

For få år siden var det stort set ukendt med røde glenter i Danmark om vinteren. Da hed det sig, at den fåtallige røde glente i gennemsnit ankom til den østlige del af Danmark midt i marts fra vinterkvartererne sydpå.

I takt med at bestanden er vokset, tyder meget på, at en større og større andel af de danske ynglefugle undlader at flyve til Frankrig og Spanien, der traditionelt har været rovfuglens primære vinterkvarterer.

- Den røde glente foretrækker et kuperet landskab med mange småskove, der veksler med åbent land. I det flade landskab mod vest er der meget få røde glenter. Det er overvejende sandsynligt, at det er mod øst i Danmark, at vi de kommende år vil opleve en støt stigende ynglebestand. Også fordi vi her er tæt på den talstærke sydsvenske glentebestand, siger Jørn Lennart Larsen.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl, genindvandrede den røde glente i 1975. Efter en langsom vækst stagnerede bestanden omkring år 2000 sig på et niveau omkring en snes par. Men siden 2003 er bestanden atter vokset.

 

Dagens Gossip