Det er en ommer

Kommissionen har til opgave at finde metoder til effektiviseringer og besparelser i den offentlige sektor, men de mange fejl og misforståelser skaber ifølge Transportministeriet tvivl om, hvordan kommissionen overhovedet kan nå frem til en konklusion om milliardbesparelser.

»Der er et klart behov for at øge produktiviteten yderligere inden for transportsektoren. Derfor havde vi også håbet, at Produktivitetskommissionens analyser havde været skarpere,« siger departementschef Jacob Heinsen i en skriftlig kommentar.

Eksempelvis når Produktivitetskommissionen frem til, at den danske baneafgift for godstransport er dobbelt så høj som i Tyskland. I virkeligheden er den ifølge Transportministeriet kun halv så stor.

Produktivitetskommissionen nævner også, at et salg af statens aktier i Post Danmark kan overvejes, men Post Danmark blev i 2009 lagt sammen med det svenske Posten i holdingselskabet Post Nord.

Transportministeriet påpeger også, at Produktivitetskommissionen i sin rapport fremsætter et forslag til ændringer af baneafgifterne, der vil være i direkte strid med EU-lovgivningen.

De faktuelle fejl får en række trafikpolitiske ordførere til at sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden af kommissionens arbejde.

»Det er mig helt ubegribeligt, at der bare på ét område kan være så mange graverende fejl,« siger de Konservatives transportordfører, Mike Legarth (K).

Produktivitetskommissionens formand, Peter Birch Sørensen, forklarer fejlene med tidspres og ærgrer sig over, at de kan skade kommissionens ry.

»Men vi har lært af dette og vil gøre alt for at sikre os, at det ikke gentager sig. Det er klart utilfredsstillende med den slags fejl, men samtidig må jeg understrege, at de ikke har haft nogen indflydelse på vores anbefalinger«.

Peter Birch Sørensen pointerer også, at de påpegede fejl efter hans mening er i småtingsafdelingen.

»Nogle af Transportministeriets indvendinger handler om forskellige vurderinger af, hvor stort et effektiviseringspotentiale, der er,« siger han.

 

Dagens Gossip