Det er ikke chefen, der stresser dig på jobbet - det er dig selv

Det er ikke chefen, der stresser os mest på arbejdet, men os selv, fremgår det af en analyse, som TNS Gallup har udført for Krifa. Kun hver sjette (15 procent) svarer, at chefen stresser mest, mens hver femte (19 procent) svarer, at det er dem selv. Analysen viser også, at næsten halvdelen (41 procent) ikke er stressede i deres job. Desuden er otte procent stressede på grund af kolleger.

Krifas formand Søren Fibiger Olesen synes, det er vigtigt at lægge mærke til, at stress på jobbet kan have flere årsager, for det understeger, at man ikke må tro på den eneste ene og måske enkle løsning som for eksempel, at det er chefens skyld det hele. Det får også Søren Fibiger Olesen til at råde til, at man som stresset søger den hjælp man kan få.

- Stress er alvorligt og skal tages alvorligt. Når man først er sygdomsramt af stress, må man have hjælp fra læge og evt. psykolog. Men bedre ville det være at få en stress taget i opløbet. Det mener jeg, en moderne fagforening må tilbyde at hjælpe med. Det er ikke nok blot at tænke på det fysiske arbejdsmiljø. Det psykiske spiller også en stor rolle. I Krifa har vi jobtrivselskonsulenter, som vores kunder kan kontakte for at få hjælp til at få styr på, hvad der egentlig stresser dem, og hvad de kan gøre ved det, siger Søren Fibiger Olesen.

Se her, hvordan svarene var fordelt:

Hvem stresser dig mest på jobbet?
Min chef: 15 %
Mine kolleger: 8 %
Mig selv: 19 %
Andre: 10 %
Er ikke stresset: 41 %
Ved ikke: 8 %

.

Dagens Gossip