Dette job sender dig oftest i sygesengen

Med et gennemsnitligt årligt sygefravær på knap 14 dage pr. medarbejder ligger pædagoger højere i sygefraværsstatistikkerne end både lærere og sundhedspersonale.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af fagforeningen BUPL blandt deres medlemmer.

Årsagerne til det store sygefravær findes primært i arbejdsmiljøet.

Faglig sekretær i BUPL, Mette Aagaard Larsen peger på, at der både er naturlige og unaturlige årsager til pædagogers høje sygefravær.
- De naturlige årsager handler om, at pædagoger i deres arbejde er tæt på børn, som ofte bliver syge og nemt spreder bakterier. Det forklarer måske de 9-10 sygedage, som er meget almindeligt for personale i velfungerende institutioner, siger Mette Aagaard Larsen.

At sygefraværet gennemsnitligt ligger langt over de 9-10 dage skyldes ifølge Mette Aagaard Larsen særligt tre forhold, som forhøjer pædagogers sygefravær: Nemlig, at ældre pædagoger, modsat i andre faggrupper, er mere syge end de unge. At pædagoger har særligt mange langtidssygemeldinger over 28 dage. Og at der er store forskelle i fravær blandt pædagoger fra kommune til kommune – og endda imellem naboinstitutioner.

- Det bunder i problemer i det psykiske arbejdsmiljø, samarbejdsproblemer, dårlig ledelse eller en syg kultur i institutionen. Den gode nyhed er, at det er arbejdsmiljøproblemer, som vi i modsætning til børns bakterier bedre kan gøre noget ved, siger Mette Aagaard Larsen.

KL: - Pædagoger må vænne sig til nedskæringer

I nogle kommuner er fraværet dobbelt så højt som i andre. Den store forskel skyldes blandt andet gennemgribende strukturforandringer, sammenlægninger eller nedskæringer på børneområdet.

En anden undersøgelse lavet af BUPL viser, at pædagoger er presset. Tre ud af fire pædagoger er på en tilfældig dag er alene med gennemsnitligt 15 børn. Og en ny arbejdsmiljømåling blandt over 800 medlemmer viser kun 17 procent af pædagogerne ’altid’ eller ’ofte’ har tid til deres arbejdsopgaver.

- Det betyder, at mange pædagoger oplever ikke at kunne gennemføre aktiviteter eller går hjem med dårlig samvittighed over ikke gøre det for børnene, som de ved de med deres faglighed kunne, hvis bare der var tid og hænder nok, siger Mette Aagaard.

Men spørger man i KL, er det et vilkår, pædagoger må vænne sig til.

- Man må også have respekt for, at det er en politisk prioritering, hvor meget vi nu har råd til, og hvilke normeringer vi har råd til. Man kan godt som pædagog på blå stue ønske sig, at man havde tid til at gøre noget mere med de her børn, og det er positivt. Men som ledere må vi sige, det kan vi ikke med de ressourcer vi har, og så er det godt nok, det vi leverer, siger Michael Ziegler.