DF: Det danske mindretal i Tyskland skal tale mere dansk

Det skriver b.dk.

»Det danske sprog bliver efter min opfattelse ikke brugt så meget mere i det danske mindretal, som det gjorde førhen. Nu er der flere, der i højere grad taler tysk med hinanden også internt i det danske mindretal. Det er jo fuldstændigt oplagt for for eksempel et parti som SSW at tage det op og sige: Det er da et problem, kære venner. Det må vi da gøre noget ved, for vi er ved at bevæge os væk fra vores udgangspunkt,« siger Martin Henriksen, der som eksempel nævner danske skoler, hvor der tales tysk i skolegården.

Dansk Folkepartis forventninger til det danske mindretal i Tyskland ligger meget langt fra partiets krav til udenlandske mindretal i Danmark. Her forventer partiet en hurtig og omfattende tilpasning til den danske kultur og kritiserer hårdt forsøg på at beholde et udenlandsk sprog.

Spørgsmål: Er det ikke paradoksalt, at du siger til udenlandske mindretal i Danmark, at de skal tale dansk og opføre sig dansk, og så siger du til det danske mindretal i Tyskland, at de skal ikke tale tysk, men at de skal tale dansk og fastholde den danske kultur?

»Verden er kompliceret, og på overfladen kan jeg godt se, at det kan virke paradoksalt, men neden under overfladen mener jeg ikke, at det virker paradoksalt,« siger Martin Henriksen, der forklarer forskellen med de forskellige mindretals historiske tilknytning til landet.

»Danskerne har jo altid boet der - det er grænsen, der har rykket sig. Det er et historisk og nationalt mindretal. Det synes jeg er forskellen i forhold til den indvandring, vi for eksempel har fra Tyrkiet,« siger Martin Henriksen til b.dk.

Dansk Folkepartis kritik af SSW kommer, netop mens SSWs særstatus som parti for det danske mindretal vurderes af forfatningsdomstolen i Slesvig-Holsten. Medlemmer af CDUs ungdomsorganisation har anlagt en sag for at få ophævet SSWs fritagelse fra den tyske spærregrænse på fem procent. Undtagelsen er ellers aftalt i en dansk-tysk erklæring fra 1955 og skal sikre mindretallets mulighed for at udøve politisk indflydelse.

De unge konservative beskylder SSW for at være blevet et regionalt parti. Martin Henriksen håber og forventer, at SSW vinder sagen, men giver kritikerne ret et stykke af vejen.

»Flere ledende skikkelser i SSW markedsfører mere og mere sig selv som nogen, der har en regional identitet og en flerkulturel identitet i stedet for at have en dansk identitet. Så bevæger man sig jo stille og rolig væk fra udgangspunktet, som jo er danskheden. Der er det jo ærgerligt, at man til en vis grad selv leverer argumenterne til ens kritikere,« siger Martin Henriksen, der er medlem af Folketingets sydslesvigudvalg.

Kritikken afvises af Grænseforeningen, der tværtimod roser Sydslesvigsk Vælgerforening for på samme tid at arbejde for det danske sprog samtidig med, at man er en aktiv del af det samfund, man bor i. 

»Når folk melder deres børn ind i danske skoler og børnehaver, får de at vide, at så er de dermed også blevet en del af det danske mindretal, og de forpligter sig til at lære dansk og så videre. Der har jo været dansk undervisning i et omfang, vi ikke har set i mange mange år i Sydslesvig,« siger Grænseforeningens formand, Finn Slumstrup.

»Men vi kan jo aldrig løbe fra, at vi er et dansk mindretal i et område, hvor der altså tales tysk. Hvis man som mindretalsborger vil begå sig i det samfund, så er man selvfølgelig nødt til at tale tysk i en lang række sammenhænge. Hvis man vil lave om på det, så skal det danske mindretal isolere sig i en osteklokke,« siger han til b.dk.

 

Dagens Gossip