DF om partistøtte: Så meget åbenhed som muligt, men...

Der tegner sig et bredt flertal for at ændre de nuværende regler, men partierne er langt fra enige om detaljerne.

Et af de centrale stridspunkter vil med al sandsynlighed blive reglerne for, hvornår budskaber fra selvstændige aktører i for eksempel annoncekampagner kan betegnes som støtte, den såkaldte indirekte støtte.

»Vi vil meget gerne have mere åbenhed omkring netop det, men vi har endnu ikke lagt os fast på, hvordan vi kan trække grænsen,« siger medlem af Folketingets Præsidium for Dansk Folkeparti, Søren Espersen (DF).

Han peger på, at det kan være svært at afgøre, om eksempelvis en fagforening handler selvstændigt, eller om et parti har bestilt en annoncekampagne.

»Helt generelt ønsker vi så meget åbenhed som muligt i de nye regler, men der er nogle punkter, hvor vi er nødsaget til at tage en grundig diskussion om de konkrete løsninger,« siger han.

Venstre siger fredag til Berlingske, at netop den indirekte støtte bliver et centralt punkt for partiet.

Ydermere har Enhedslisten meldt ud, at man ønsker bagatelgrænsen for bidrag sat ned. I dag er det kun bidrag på 20.000 kroner og derover, som skal offentliggøres, men fremover ønsker partiet bagatelgrænsen nedsat til 5.000 kroner.

Det er man uenig i hos Dansk Folkeparti.

»Vi mener ikke, at bagatelgrænsen skal længere ned. Vi synes, at 20.000 er et rimeligt niveau, fordi det skal være sådan, at den lille håndværker kan give et bidrag til en borgmesterkandidat, uden at han mister kunder på det,« siger Søren Espersen.

Bidrag over 20.000 kroner ønsker Dansk Folkeparti med navns nævnelse og beløbsstørrelse.

 

Dagens Gossip