DF ser ingen grund til øremærket barsel

»Vi ved udmærket godt, at det ikke er alle, der har fuld løn under barsel, så det er familien, der bedst kan vurdere, hvordan det fungerer i deres liv. Vi skal ikke pådutte folk nogle normer,« siger hun.

Danmark er det land i Norden, hvor mændene tager den mindste del af barslen, ligesom danske mænd i 2012 tog mindre barselsorlov, end de gjorde i 2011. Men den udvikling bekymrer ikke Pia Adelsteen.

»Vi kan sagtens have nogle holdninger til, hvordan folk skal leve inden for hjemmets fire vægge, men i sidste ende bestemmer folk selv, hvordan de vil leve. Når den første del af barslen er øremærket til moderen, er det, fordi det trods alt er hende, der har været gennem fødslen,« siger hun.

Regeringen har lagt op til en øremærket barsel til mænd. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som forventes at fremlægge sit arbejde til efteråret.

Kvinder har i dag ret til i alt 18 ugers barsel før og efter fødslen. I samme periode har manden to uger, og efterfølgende kan far og mor dele 32 ugers barsel. Det er 12 af de 32 uger, regeringen ønsker at øremærke.

 

Dagens Gossip