Døende lungepatienter får ikke palliativ pleje

Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af en ny rapport fra Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter, som for første gang har kortlagt behovet og indsatsen for døende KOL-patienter.

KOL er en kronisk lungesygdom og typisk lider patienterne af svær åndenød i årevis.

»Døden er i høj grad nærværende for dem – de tænker rigtig meget på, at de skal dø af deres sygdom, men de oplever overhovedet ikke, at sundhedsprofessionelle taler med dem om det. Og de får ofte heller ikke den nødvendige lindrende behandling. De her patienter har et ønske om mere omsorg og mere fokus fra en palliativ vinkel,« siger sygeplejerske og seniorprojektleder Nicolai Kirkegaard fra Danmarks Lungeforening.

Den palliative indsats har hidtil mest fokuseret på kræftramte, siger leder af Palliativt Videncenter, professor og kultursociolog Helle Timm til Kristeligt Dagblad.

»Der har været en usynlighed omkring, at mennesker dør af kroniske lungesygdomme, og der er helt åbenlyst nogle muligheder, der ikke bliver udnyttet for den her patientgruppe,« siger Helle Timm.

Sundhedsstyrelsen anbefalede allerede i 2011, at den palliative indsats i højere grad skal rettes mod alle patienter med en livstruende sygdom.

Ifølge Peter Lange, der er lungemedicinsk overlæge og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, mangler der viden om og erfaring med palliativ behandling til KOL-patienter, og der er brug for at opbygge indsatsen i kommuner og regioner.

Han vurderer, at KOL-patienter formentlig ikke har behov for langvarige ophold på hospice, men formentlig mere fleksible løsninger. Det kan for eksempel være hjemmebesøg:

»Forløbet for KOL-patienter er mere uforudsigeligt og langvarigt end for lungekræftpatienter. Den støttende og lindrende behandling kan strække sig over måneder og år. Men der er ikke noget tilbud i dag, så der er behov for bedre uddannelse af de sundhedsprofessionelle og behov for viden om lindring og omsorg for den her gruppe patienter,« siger han til Kristeligt Dagblad.

 

Dagens Gossip