Dom: Kommune må spare på hjemmehjælp

Ældre Sagen har tabt en sag mod Køge Kommune i Østre Landsret, hvilket betyder, at kommunen havde ret til at skære i to borgeres hjemmehjælp af sparehensyn.

Foreningen slæbte kommunen i retten, fordi den fandt det forkert, at kommunen for at spare skar i den hjemmehjælp, der var blevet bevilget til borgere ud fra en faglig vurdering om, at borgerne rent faktisk er afhængig af den hjælp.

- Selvom vi har økonomiske krisetider, skal borgere kunne regne med, at den hjælp, kommunernes medarbejdere har tildelt dem ud fra en grundig faglig vurdering af deres behov, også gives fremover, lød det fra Olav Felbo, politisk chefkonsulent for Ældre Sagen, før afgørelsen.

- Det skal ikke blive vilkårligt, at man fratager dem hjælpen blot med henvisning til, at der er sket økonomiske ændringer, hvad angår budgetter, tilføjede han.

Landsretten skriver i en pressemeddelelse, at den frifinder Køge Kommune, fordi kommunen havde reduceret i hjemmehjælpen efter nye individuelle vurderinger af borgernes behov, hvilket er i overensstemmelse med Serviceloven.

Derudover havde de to borgeres hjemmehjælp kun haft gyldighed i en nærmere bestemt og begrænset periode, og derfor kan man ikke sige, at kommunen ligefrem tilbagekaldte den.

Ældre Sagen er dog uenig i, at hjemmehjælpen kun var midlertidig og vil nu overveje, om landsrettens afgørelse skal ankes. Men det er helt sikkert, at den vil tage sagen videre til Folketinget.

- Vi frygter simpelthen, at det vil sprede sig til andre dele af landet, at kommuner har ret til at skære i hjælpen, uden der er nogen, der kan gribe ind, siger Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen.

Den ene af de to borgere, som Køge Kommune valgte at skære kraftigt i hjælpen til, er 87-årige Minna Jørgensen. Hun fik først frataget al sin hjemmehjælp. Men efter at hun klagede, fik hun halvdelen af sin hjælp igen - en halv time hver fjortende dag.

- Jeg er så skuffet og ked af det, siger hun om landsrettens afgørelse til Politiken.

 

Dagens Gossip