Ekspert: Arbejdsgivere foretrækker kandidater frem for bachelorer

»Jeg synes, det er vildledende, når DEA hævder, at der er masser af arbejde til universitetsstuderende, som »kun« bliver bachelorer. Det virker som om, DEA har haft konklusionen på forhånd,« siger han.

Ifølge undersøgelsen, som tager udgangspunkt i nyudklækkede bachelorer fra 2000, var 20 procent fortsat »kun« bachelor i 2010, og cirka 95 procent af disse var på arbejdsmarkedet. På den baggrund opfordrer DEA til et mere fleksibelt og arbejdsmarkedsorienteret system med plads til bachelorer.

»Jeg synes, undersøgelsen bekræfter, at universiteternes kandidatuddannelser i det store hele dækker de typer af arbejdsfunktioner, de retter sig mod, og at arbejdsgiverne foretrækker kandidatuddannede til disse funktioner. Andre arbejdsfunktioner dækkes af professionshøjskolernes professionsbacheloruddannelser, som der jo efterhånden er et stort og varieret udbud af,«siger Palle Damkjær Rasmussen.

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) mener, at undersøgelsen modsiger sig selv, mens uddannelsesminister Morten Østergaard (R) betegner den som »vand på min mølle«.

»For det første mener jeg, at DEA modsiger sig selv, når de konkluderer, at det er muligt for bachelorer at få fagrelateret arbejde, men samtidig opfordrer til øget fokus på et mere fleksibelt uddannelsessystem, der kan gøre det nemmere for bachelorer på arbejdsmarkedet,« siger DSF-formand Jakob L. Ruggaard.

»Når det så er sagt, så er jeg skeptisk over at opfordre studerende til at tage springet ud på jobmarkedet efter en universitetsbachelor. Det er meget mere fornuftigt for den enkelte og for samfundsøkonomien at komme igennem en kandidatuddannelsen, og undersøgelsen viser jo også, at kandidaterne netop får job inden for deres fag i højt specialiserede erhverv, hvorimod en stor del af bachelorerne får ufaglært arbejde eller kontorarbejde,« tilføjer han.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) mener, at undersøgelsen viser, at bacheloren kan bruges til langt mere end ufaglært arbejde.

»Undersøgelsen er vand på min mølle. Vi har netop fået lavet en såkaldt sammenhængsredegørelse, som netop peger på de problemstillinger, vi skal løse, og vi er i forberedelsesfasen med en samlet uddannelseslov for alle videregående uddannelser, og vi har forpligtet alle typer af videregående uddannelsesinstitutioner til at øge sammenhængen til resten af uddannelsessystemet,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, at en universitetsbachelor skal kunne bruges til noget, og derfor er det også oplivende, at man i DEAs notat kan se, at det kan den faktisk i vidt omfang. Det giver anledning til overvejelser om, hvorvidt vi i endnu højere grad kan give de studerende den mulighed, at de kan bruge deres bachelor-eksamensbevis som en adgang til arbejdsmarkedet,« siger han.

 

Dagens Gossip