Eksperter er uenige med Bødskov om »fortroligt rum«

Det vurderer Sten Bønsing, der er ekspert i forvaltningsret og lektor på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet.

»Justitsministeriet må på en eller anden måde have misforstået retsstillingen på det her område. Jeg vil næsten håbe, ministeren for egen regning er kommet med et hurtigt bud på en problemstilling. Hvis embedsmænd i Justitsministeriet har været inde over det her, så virker det uprofessionelt og næsten pinligt, at de ikke kender deres egne bemærkninger til lovforslaget til den nuværende lov,« siger Sten Bønsing til Berlingske Nyhedsbureau.

Helt konkret har regeringen og de to oppositionspartier foreslået en offentlighedslov, der vil undtage dokumenter mellem ministerier og deres styrelser fra aktindsigt. Det samme gælder for korrespondancer mellem ministre og resten af Folketingets medlemmer.

Sagen er bare den, at »det fortrolige rum« allerede eksisterer i den gældende lov, understreger Sten Bønsing.

»Det fremgår meget klart af Justitsministeriets egne lovbemærkninger, tilbage til da den nuværende offentlighedslov blev behandlet, at der er eksempler på situationer, hvor aktindsigt kan undtages,« siger Sten Bønsing, der henviser til et eksempel, hvor departementet spørger en underliggende styrelse, fordi man har brug for noget fagkundskab til besvarelse af et folketingsspørgsmål.

Via aktindsigt i Forsvarskommandoen skriver Dagbladet Information fredag, at embedsmænd godt kan finde »et fortroligt rum« i den gældende lov, nemlig hvis en myndighed udfører »sekretariatsopgaver« for en minister.

Ifølge avisen gør Offentlighedskommisionen også opmærksom på denne bestemmelse i sin beretning fra 2009, hvor kommissionen skriver, at bestemmelsen omfatter »en underordnet myndigheds selvstændige udkast til svar, hvor departementet ikke har den fornødne sagkyndige baggrund for at kunne udarbejde besvarelse«.

Pressejurist Oluf Jørgensen, der selv var medlem af Offentlighedskommissionen, bekræfter over Information, at bestemmelsen vil kunne »bruges i forhold til styrelser, der forbereder ministeren på et samråd, når man bruger en styrelse, fordi de har en særlig faglig viden, ligesom den kan bruges, når en styrelse hjælper ministeren med at svare på spørgsmål i Folketingssalen«.

Det afviser Morten Bødskov imidlertid i en mail til Berlingske Nyhedsbureau.

»Det er forkert, det som Oluf Jørgensen og Steen Bønsing siger om muligheden for at bruge den såkaldte sekretariatsbetjeningsregel i den nuværende lov. Reglen kan i praksis ikke anvendes, når det handler om at forberede et samråd i Folketinget,« siger ministeren og understreger:

»Når man forbereder et samråd, er situationen i praksis den, at der er behov for input fra en styrelse med henblik på, at departementet udarbejder materiale til samrådet. Der er således i dag aktindsigt i dokumenter, der f.eks. sendes fra Rigspolitiet til mit departement til brug for forberedelsen af et samråd«.

 

Dagens Gossip