Eksperter sår tvivl om evaluering af støtte til Afghanistan

Både Norge og Danmark udgav sidste efterår en tiårsevaluering af deres bistand til Afghanistan, som Information har bedt en række forskere om at gennemgå. De kritiserer nu den danske evaluering for blandt andet at negligere de korruptionsproblemer, som udviklingsminister Christian Friis Bach (R) netop har annonceret en styrket indsats mod.

»Det er svært at forstå, at det overhovedet er det samme land, som de norske og danske evalueringer handler om,« siger lektor i international økonomi Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet til Information.

Evalueringerne burde være mere enslydende, mener han, da den danske og norske indsats i Afghanistan minder meget om hinanden.

Ifølge vicedirektør Arne Strand fra den uafhængige forskningsinstitution Chr. Michelsen Institute i Bergen er den norske evaluering langt mere realistisk end den danske.

Det samme mener Christian Bayer Tygesen fra Københavns Universitet, der kalder den danske rapport for »meget poleret i forhold til den norske, der forholder sig meget mere eksplicit til de problemer, som bistandsindsatsen står over for i Afghanistan«.

Ifølge Information bliver den norske evaluering betegnet som væsentlig mere »ærlig«, »åben« og »anvendelig« af forskerne, mens den danske evaluering er »rund«, »diplomatisk« og på visse punkter direkte »mangelfuld«.

»Det er ret utroligt, at den danske evaluering ikke omtaler korruptionen med ét eneste ord,« siger Arne Strand.

I den norske evaluering beskrives korruptionen til sammenligning som »den største forhindring for en effektiv bistandsindsats i Afghanistan«.

Udviklingsminister Christian Friis Bach er enig i, at evalueringen »burde have lagt mere vægt på korruptionsproblemet,« men han er ikke enig i, at der er tale om et skønmaleri.

»Evalueringen er for eksempel kritisk over for, hvad vi har opnået med hensyn til god regeringsførelse og kritiserer også vores støtte til hjemvendte flygtninge,« siger han til Information.

 

Dagens Gossip