Eksperter: Troels Lund Poulsen bør genindkaldes

Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens (V) vidneudsagn i Skattesagskommissionen er gentagne gange blevet undsagt af vidneudsagn fra embedsmænd. Eksperter mener, at der er blevet rokket i en sådan grad ved Lund Poulsens forklaringer, at han må vidne igen. »Jeg anser det som en selvfølge, at Troels Lund Poulsen bliver genindkaldt af skattesagskommissionen,« siger Hans Engell, politisk kommentator og tidligere justitsminister.

I går understregede forhenværendee departementschef i Skatteministeriet Peter Loft, at han f.eks. allerede i midten af august 2010 forklarede skatteministeren, at Skat Københavns behandling af Stephen Kinnocks skatteforhold pegede i retning af en frifindelse for skattepligt i Danmark. Men da Troels Lund Poulsen vidnede 23. oktober 2012, sagde han: »Jeg har ikke nogen drøftelser med nogen, heller ikke mine embedsmænd. Jeg bliver orienteret, men jeg drøfter den ikke. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned.« Uoverensstemmelsen kræver en forklaring, mener Carsten Henrichsen, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. »Man må gå ud fra, at kommissionen vil forhøre sig nærmere hos Troels Lund Poulsen ved at genindkalde ham. Især på baggrund af uoverensstemmelserne med Peter Lofts forklaring. Troels Lund Poulsen er åbenbart blevet orienteret grundigere, end han selv har givet udtryk for,« siger han.

Skattesagens slagkraft Da Troels Lund Poulsen blev afhørt 23. oktober sidste år, understregede han eksempelvis også, at han ikke havde drøftet skattesagen og dens potentielle politiske slagkraft med folk i Venstre. Men Søs Marie Seerup Laybourn, daværende leder af Venstres sekretariat på Christiansborg, tegnede et noget andet billede, da hun vidnede 28. november 2012.

Hun forklarede, at Lund Poulsen og hans daværende spindoktor, Peter Arnfeldt, ofte kom på hendes kontor, hvor de drøftede sagens pressedel og skattetekniske aspekter. Også Eva Smith, professor i straffeproces, mener, at det kan ende med en genindkaldelse: »Det er ikke usandsynligt, at Lund Poulsen konfronteres med de forskellige forklaringer.« Advokat Karoly Németh, Troels Lund Poulsens bisidder, er uenig: »Vi forventer ikke en genindkaldelse, fordi det, sagen drejer sig om, er fuldstændig bekræftet. Troels Lund og Peter Lofts forklaringer er fuldstændig i overensstemmelse med hinanden. Peter Loft sluttede sin forklaring med, at det var en envejskommunikation: Han fortalte ministeren, hvad der forgik.«

Hvordan kan det så være, at Troels Lund Poulsen 23. oktober...

»Jeg er fuldstændig ligeglad.«

Kan du ikke se, at de to forklaringer stritter i forskellige retninger?

»Det har ikke en skid med sagen at gøre. Prøv at sætte dig ind i sagens rette sammenhæng,« siger Karoly Németh. Venstres pressetjeneste oplyser, at Troels Lund Poulsen har svaret på kommissionens spørgsmål og ikke har yderligere kommentarer. Professor Eva Smith forklarer, at et sværtet omdømme er den eneste direkte konsekvens af at blive taget i at lyve for en undersøgelseskommission. Og at de juridiske konsekvenser af kommissionens arbejde i en tidligere skatteministers tilfælde er rigsretssag eller ingenting. Kommissionsformand Lars E. Andersen oplyser, at det først i juni bliver endeligt afgjort, hvilke vidner der eventuelt skal genindkaldes.

 

Dagens Gossip