Eksperter: Udlændingeloven er ikke til at forstå

»Problemet ligger i den praktiske gennemførelse, hvor man kan pege på afgørelser med hensyn til både asyl, familiesammenføring og EU-opholdsret, der ligger på kanten af Danmarks internationale forpligtelser og i visse tilfælde formentlig er uforenelige med internationale regler,« siger han til avisen.

Den 30 år gamle lov er blevet ændret 64 gange fra 2002 til 2012 og er nu så kompliceret, at den er svær at forstå.

»Det ville sandsynligvis være en fordel at foretage en gennemgribende vurdering af udlændingelovens opbygning, indhold og regelstruktur samt visse af de administrative ordninger og på grundlag heraf gennemføre revision af lovgrundlaget,« siger Jens Vedsted-Hansen.

Også advokat med speciale i udlændingeret Bjørn Dilou Jacobsen finder lovteksten for kompleks.

»Den minder om meget kompliceret skattelovgivning. Det er den mest centrale lov for udlændinge, som skal sikre basale rettigheder i forhold til at være sammen med sine børn og sin ægtefælle,« siger han med henvisning til, at det er meningen, at borgere skal kunne slå op i loven og se, hvad de har ret til.

»Det er der ikke nogen, der kan finde ud af – heller ikke almindelige advokater,« vurderer Bjørn Dilou Jacobsen, og set i det lys »er en omskrivning af loven en god idé,« siger han.

Et politisk flertal med de borgerlige partier og Enhedslisten bakker med varierende forbehold op om en gennemskrivning af loven.

»Loven er usammenhængende og adskillige steder uklar, da der er tale om lap på lap. Derfor bør loven ganske enkelt skrives om, så den bliver enklere og klarere. Love, der ikke kan forstås, hører ikke hjemme i et retssamfund,« siger indfødsretsordfører Mette Bock (LA).

Socialdemokraterne og De Radikale mener ikke, at det er en god idé med en omskrivning.

Danmark har ifølge formand for Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Trine Bramsen (S) mere brug for et finmasket system end en let læselig udlændingelov, skriver Politiken.

 

Dagens Gossip