Ekstra kontanthjælp vedtages i dag: Se hvad politikerne også vedtager

Et flertal vedtog onsdag morgen finansloven for 2013. Alle partier på nær Liberal Alliance stemte for.

Onsdag skal politikerne også vedtage en række andre love i Folketingssalen - se nogle af dem her:

* Regeringens nye udrednings- og behandlingsgaranti på sygehusene, som betyder, at alle patienter får ret til afklaring af deres sygdom inden for fire uger. Alvorligt syge får ret til behandling inden for fire uger, mens andre får ret til behandling inden for otte uger.

* Lovforslag om reform af førtidspension- og fleksjob, der begrænser adgangen til førtidspension for personer under 40 år og øger den individuelle hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

* Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om at afskaffe fedtafgiften og nedsætte elvarmeafgiften betalt med en forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget.

* Ledige, der har opbrugt deres dagpengeret får ret til seks måneder på kontanthjælp, hvis de melder sig klar til uddannelse. Det var Enhedslistens begrundelse for at stemme for finansloven, selvom man stadig mener, at der er behov for mere hjælp til dagpengemodtagerne.

* Ophævelse af hjemmeserviceordningen. Pensionister, der ikke kan få kommunal hjemmehjælp, har hidtil kunnet få tilskud til privat hjemmeservice, men den ordning står til at blive afskaffet som del af aftalen om finansloven.

* Støtte til solcelleanlæg. Støtten til solcelleanlæg sættes ned, så det ikke bliver helt så lukrativt for private at installere solcelleanlæg.

* Museumsloven. Den nye kulturminister Marianne Jelved (R) har fået alle Folketingets partier med i en aftale, som blandt andet skal forbedre vilkårene for museer i mindre byer.

* Ændret tilskud til høreapparater. Regeringen ønsker at nedsætte det offentlige tilskud til høreapparatbehandling hos private og samle ansvaret for høreapparatområdet i regionerne. Branchen frygter, at færre vil bruge høreapparat fremover.

* Fængselsstraf for kartelsager. Der skal slås hårdere ned på personer, som hindre fri konkurrence til skade for forbrugerne og samfundet. I grove tilfælde skal kartelsager koste fængselsstraf og bødeniveauet skal også sættes op.

* Særligt børnetilskud til selvvalgt enlige forsørgere. Det vil sige kvinder, som har valgt at få kunstig befrugtning uden at leve i et fast forhold med en mand eller en kvinde. Loven sidestiller selvvalgt enlige forsørgere med andre enlige forsørgere, så alle får samme tilskud.

* Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere. Loven skal sikre socialt udsatte borgere, der modtager de laveste ydelser tilskud til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Loven er en del af aftalen om finansloven mellem regeringen og Enhedslisten.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip