Elever samles til to dages ideudvikling for lokal IT-virksomhed

Når IT-virksomheden C2IT i Kolding spørger en stor gruppe skoleelever om ideer til blandt andet deres markedsføringsstrategi, handler det ikke om at finde alternativer til dygtige reklamefolk.

Formålet er derimod at få ”adgang” til meget af den iderigdom, som findes hos unge mennesker. Sammen med lærere og elever fra handelsgymnasiet på IBC og overbygningsskolen Lyshøj Nord deltager C2IT i denne uge i en to dage lang ideudviklingscamp på IBC Innovationsfabrikken.

Virksomheden stiller en række udfordringer, som eleverne gruppevis skal arbejde med – de bedste ideer bliver præmieret.

Campen får deltagelse af godt 60 elever fra henholdsvis 9. klasse og 2. HHX, og afvikles torsdag og fredag. Baggrunden er ikke alene IT-virksomhedens ønske om at få de unge til at hjælpe med ideudvikling. Projektet har sit udspring i Ny Nordisk Skole, der handler om at bygge bro og skabe relationer mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. For handelsgymnasiet på IBC er camp-projektet og samarbejdet med virksomheder og folkeskolen interessant, fordi det er med til at vise de unge, at en handelsgymnasial uddannelse er et godt link til en erhvervskarriere.

Relationer mellem skole og erhvervsliv

- Jo mere af virkelighedens erhvervsliv vi kan lukke ind i klasseværelserne jo tydeligere bliver det for de unge, at alt hvad de bliver undervist i, er der en mening med – de oplever koblingen mellem teori og praksis, fortæller Charlotte Stensgaard, underviser på HHX på IBC i Kolding, og håber, at campen kan åbne folkeskoleelevernes øjne for de muligheder der er med en ungdomsuddannelse på HHX.

Innovation og iværksætteri fylder efterhånden mere og mere i undervisningen i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, derfor er mange unge mennesker meget iderige og kreative – de lærer at tænke på tværs, ”ud af boksen” og se muligheder. Derfor er det interessant for erhvervslivet at skabe relationer til uddannelsesverdenen.

- De unge mennesker får ganske enkelt de anderledes ideer, som vi aldrig selv ville få, når vi går i de dagligdags rammer i vores egen virksomhedsverden. Det er interessant, forklarer direktør i C2IT, Carsten Sixhøi.

Spændende at bygge bro

For C2IT er denne uges innovationscamp en naturlig kobling til det, der blandt andet bruges ressourcer på i virksomheden - udvikling af forskellige IT-baserede undervisningsløsninger til folkeskolerne under den fælles betegnelse ”Skoleskyen”. Her er innovativ tænkning en nødvendighed, fastslår Carsten Sixhøi.

- Vi er ikke i tvivl om, at vi kan lære noget af eleverne, som vil være oplagt at bringe i spil i vores verden. For os er der naturligvis også et socialt aspekt, det er en spændende opgave at være med til at bygge bro mellem de mest innovative elever i folkeskolen og den innovation som foregår i undervisningen på IBC.

Og der er ingen tvivl om, at det er 33 topmotiverede elever fra ”Nieren”, 9. klasse, på Lyshøj Nord, der møder op til camp på innovationsfabrikken torsdag morgen. Skolen afviklede for nylig en audition, hvor eleverne skulle sælge sig selv i forhold til at komme med på campen. Kun de mest motiverede blev udtaget, og det betyder meget, fortæller de to lærere, Anne Lund Jochumsen og Anne Bertelsen Toft.

- Det er vigtigt for både eleverne og os som lærere, at de selv vælger aktivt til - at de brænder for at deltage og har lyst til, fortæller Anne Lund Jochumsen, der på elevernes vegne glæder sig over, at de i to dage får mulighed for at arbejde med ideer, der kan bruges i virkeligheden – at de oplever at være en del af en skabende proces, forstå hvad innovation og design er.

Ikke bare en pseudoverden

Kolding Kommune har stor fokus på de kreative processor med udgangspunkt i design, og det præger også hverdagen i skolerne. I ”Nieren” på Lyshøj Nord arbejdes der meget med den idéprocessor, og eleverne besidder derfor mange af de redskaber, der skal bruges til kreativ ideudvikling, ligesom de tør tænke anderledes.

- De er derfor helt klar til et fedt samarbejde på innocampen sammen med HHX-eleverne, fastslår Anne Lund Jochumsen, der suppleres af Anne Bertelsen Toft.

- Innovationslinjen på handelsgymnasiet er et oplagt sted for vores elever, når de skal vælge ungdomsuddannelse, derfor har det stor betydning, at de får mulighed for at arbejde med ting, der sker i virkeligheden – at det ikke bare er en pseudoverden de beskæftiger sig med, men at de ved, at de bedste ideer rent faktisk kan omsættes til virkelighed.

 

Dagens Gossip