Elever skal måske i weekend-skole

Det kan blive konsekvensen af den igangværende konflikt mellem lærerne og kommunerne.

»Det kan ikke udelukkes, at det i nogle kommuner vil komme på tale at give et tilbud om weekendundervisning for at kompensere for den undervisning, eleverne ikke har fået under lockouten,« siger afdelingschef Lene Møller, Kommunernes Landsforening (KL).

Kommunalbestyrelsen skal kontrollere, at alle undervisningspligtige børn får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Med en lockout kan det blive vanskeligt for skoleleder, kommunalbestyrelse og skoleforvaltning at leve op til undervisningspligten i dagtimerne, og derfor nævner KL, at det kan blive en mulighed at tage weekenderne i brug.

Weekendundervisningen vil være målrettet elever i 9. og 10. klasse, der i begyndelsen af maj skal op til de første skriftlige eksaminer i forbindelse med folkeskolens afgangsprøve.

»Det er på 9. og 10. klassetrin, det kan blive relevant med kompenserende undervisning. Fra 0-8. klasse kan man bedre sprede den kompenserende undervisning ud over en længere periode,« siger Lene Møller.

Hun understreger, at den kompenserende undervisning formentlig kun vil blive aktuelt på de skoler, der i kraft af lockouten når ned under det vejledende timetal.

»Undervisningsministeriet siger, at hvis man når ned under minimumstimetallet, så skal skoler give kompenserende undervisning. Fra KLs side blander vi os ikke i, hvordan det så konkret kommer til at ske, og derfor behøver vi ikke sende instrukser ud om det. Kommunerne ved godt selv, om de er i nærheden af minimumstimetallet, og om det er nødvendigt med kompenserende undervisning,« siger Lene Møller.

Ifølge Metroxpress er det tilfældet på hver sjette skole, at man er i fare for at ryge under det vejledende timeantal i forbindelse med lockouten, og hvor supplerende undervisning derfor kan komme på tale.

Formand for Danske Skoleelever, Vera Rosenbeck, finder det urimeligt, at eleverne skal betale for konflikten i form af weekendundervisning.

»Det er urimeligt, at vi som elever skal betale prisen for konflikten. Det er ikke os, der har startet konflikten, men det er os, der bliver ofre,« siger Vera Rosenbeck.

 

Dagens Gossip