Enhedslisten åben over for ny embedskommission

»Det, vi har kunnet konstatere, er, at det kan være svært at vende et dominerende fast embedsværk efter ti års borgerligt styre. Her vil eksempelvis en viceminister kunne hjælpe ministeren med at slå en regerings politik igennem,« siger Pernille Skipper.

Debatten kommer, efter at Karsten Lauritzen (V) og Jacob Bjerregaard (S) onsdag foreslog at placere flere politisk udpegede embedsmænd i landets ministerier. De skal bistå en minister med politisk sparring og med at give det faste embedsværk et politisk modspil, mener folketingsmedlemmerne fra henholdsvis Venstre og Socialdemokraterne.

Det lyder fornuftigt, lyder det fra Enhedslisten, men det vil tage tid at ændre systemet.

»Det er ikke nogen lille opgave at ændre vores embedssystem. Det her er en begyndende diskussion, og vi er åbne over for alle muligheder. Vi er bestemt ikke afvisende over for at lade en kommission eller et udvalg se nærmere på det her,« siger Pernille Skipper.

I Danmark er der tradition for at værne om et neutralt embedsværk, hvis opgave traditionelt har været at informere om, hvad der var op og ned i faglige sager.

I dag bliver den politisk-taktiske rådgivning dog mere og mere omsiggribende, og ifølge lektor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet, Birgitte Poulsen, der forsker i forholdet mellem minister og embedsmænd, vil flere politiske embedsmænd »uden tvivl« gavne et embedssystem, »som er ved at bryde sammen«.

»Flere politiske embedsmænd vil ikke kun styrke ministeren. Det handler i lige så høj grad om at sikre en større grad af neutralitet i embedsværket. Vi kender mange eksempler på topembedsmænd, der kritiseres for at agere for politisk. En viceminister eller flere politiske embedsmænd vil kunne forhindre sådanne sager fremover, fordi de fjerner ansvaret for den politiske rådgivning fra det klassisk neutrale embedsværk,« siger hun.

 

Dagens Gossip