Enhedslisten og Dansk Folkeparti kræver togsikkerhed undersøgt

»Jeg ser med stor alvor på den kritik af sikkerheden og arbejdsvilkårene for togpersonalet, som lokomotivførerne i DSB har udtrykt i dag,« siger Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen (Ø).

»Det er uholdbart for både de ansatte og passagerne, at sikkerheden er mangelfuld. Og så noterer jeg mig også, at de ansatte udtrykker en stor frustration omkring arbejdsvilkårene i DSB, hvor trusler om fyringer presser og stresser de ansatte, og hvor ledelsen i DSB ikke har ønsket en reel dialog med de ansatte om arbejdsvilkårene,« siger han i en skriftlig kommentar.

Enhedslisten vil nu tage kontakt til transportminister Henrik Dam Kristensen (S) og kræve en redegørelse fra ledelsen i DSB.

»I første omgang er det ledelsen i DSBs opgave at rette op på de her kritiske forhold. Og hvis de ikke er i stand til det, er det transportministerens politiske ansvar at sikre, at sikkerhed og arbejdsvilkår forbedres i DSB,« siger Per Clausen.

Også fra Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen (DF) lyder der bekymring over kritikken fra de ansatte.

»Vi kan ikke acceptere, at der er sikkerhedsrisici,« siger Kim Christiansen.

»Kritikken af en forringet service, der betyder, at man eksempelvis ikke har personale nok i tilfælde af en ulykke og deraf følgende evakuering skal undersøges. Det er ledelsens ansvar at gøre rede for, om DSBs sikkerhedsforskrifter bliver overholdt,« siger Kim Christiansen.

Han hæfter sig ved lokomotivførernes bekymring for sikkerheden, når der sidst på året indføres enmandsbetjente tog på Kystbanen. Lokomotivførerne har anført, at de ikke alene kan have overblikket over de lange togsæt og frygter, at det kan medføre ulykker, hvor passagerer kommer i klemme i dørene.

»Der bør laves yderligere en sikkerhedsvurdering, inden man overgår til enmandsbetjening,« siger Kim Christiansen, der ærgrer sig over, at kunderne hos DSB onsdag morgen »blev taget som gidsler« af lokomotivførerne, som nedlagde arbejdet.

DSB-direktør for Operation og Strategi, Anders Egehus, afviser, at sikkerheden i DSBs toge skulle være mangelfuld.

»Sikkerheden kommer først, både når det gælder passagerer og ansatte. Det skal der ikke herske tvivl om,« siger han og oplyser, at man nu vil tage en dialog med tillidsmændene om, hvor det er, der set med lokomotivførernes øjne er problemer med sikkerheden.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) siger onsdag i en skriftlig kommentar til Berlingske Nyhedsbureau, at han ikke kender til problemer med sikkerheden i DSBs toge.

»Jeg har fra Trafikstyrelsen ingen indikationer på, at der skulle være problemer med sikkerheden, og jeg forventer naturligvis at blive orienteret om, hvis der skulle være sådanne problemer,« siger han.

Efter de faglige møder onsdag morgen har der været aflyste tog og forsinkelser morgenen og formiddagen igennem. DSB venter dog, at togtrafikken vil være normaliseret onsdag eftermiddag klokken 14.

 

Dagens Gossip