Enhedslisten vil have minister ind i oliesag

»Det er utilfredsstillende, at Miljøstyrelsen tilsyneladende rutinemæssigt ser igennem fingre med, at olieproducenterne lukker for meget olie ud i Nordsøen sammen med spildevandet fra olieboringerne,« siger miljøordfører Per Clausen (Ø).

Ingeniøren skriver mandag, at Miljøstyrelsen flere gange har givet Dong lov til at overskride grænseværdierne. Den seneste dispensation løber frem til 1. september i år.

Steen Pedersen, kontorchef i Miljøstyrelsen, begrunder dispensationen:

»Virksomheden har nogle plausible forklaringer på, hvordan den vil bringe forholdene i orden. Vi vurderer - set i lyset af, at det ikke er ret meget ekstra olie, der er kommet ud, og at virksomheden er langt under den maksimale grænse - at den bedste løsning er, at Dong får lidt tid til at rette op. Miljøstyrelsen har skærpet opmærksomhed på sagen,« siger han og afviser at forholde sig direkte til Per Clausens kritik.

Steen Pedersen oplyser videre, at Dong gennem de to måneder, der er tale om i 2013, har udledt 52 kilogram for meget. Det skal ses i forhold til, at Dong har tilladelse til at udlede op til otte ton olie årligt.

Kontorchefen understreger, at Dong opererer meget miljøbevidst. I de fleste måneder sender Dong mere end 95 procent af det såkaldte produktionsvand tilbage i undergrunden. Det betyder, at der kommer mindre olie ud i Nordsøen, men til gengæld stiger risikoen for at overtræde grænseværdien.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis forholdene ikke er bragt i orden 1. september?

»Så har vi en ny situation,« siger Steen Pedersen.

Per Clausen vil have den fungerende miljøminister, Pia Olsen Dyhr (SF), på banen.

»Mærsk overtrådte i årevis grænseværdierne, og siden 2011 har Dong ifølge Ingeniøren flere gange overtrådt disse. Miljøstyrelsen har ikke grebet effektivt ind, men i flere tilfælde godkendt en fortsat olieforurening af Nordsøen,« siger han.

»Jeg har flere gange taget Mærsks overtrædelser af grænseværdierne op over for miljøministrene i den tidligere borgerlige regering uden større held. Nu vil jeg rejse sagen omkring Dongs overtrædelser over for den nye SF-miljøminister,« siger Per Clausen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr, der holder ferie.

 

Dagens Gossip