Erhvervsliv bakker op om CO2-beslutning

Dansk Erhverv og Dansk Energi bakker op om Europaparlamentet nyvedtagne plan for at rette op på det skrantende marked for CO2 kvoter.

Dansk Erhverv mener, at planen, der midlertidigt skal fjerne 900 millioner CO2-kvoter fra markedet, er den rigtige langsigtede beslutning for både klima og erhvervsliv, selv om det bliver lidt dyrere på kort sigt.

”Vi er optaget af den økonomiske udfordring, som EU står midt i, men hvis ikke vi fastholder forsøget på at få sat gang i det europæiske samarbejde om CO2 kvoter, risikerer vi en langt større regning på længere sigt,” siger leder af Dansk Erhvervs kontor i Bruxelles Kasper Ernest.

Uden aftalen havde Danmark og EU - efter Dansk Erhvervs opfattelse - stået i en situation, hvor klimaudfordringerne efter alt at dømme ville blive langt mere omfangsrige og dyrere at håndtere. Desuden er der risiko for, at EU i højere grad udvikler 27 forskellige nationale energipolitikker og dermed medvirker til at blokere for den ønskede moderniseringer af EU´s energimarked.

”Dagens afstemning giver en balanceret løsning mellem klimaudfordringen de øgede omkostninger, som fjernelsen af CO2 kvoterne medfører. Kvotehandelssystemet er rygraden i den grønne omstilling og moderniseringen af den europæiske energisektor. Det har været klart for enhver, at det nuværende system havde nogle strukturelle problemer, som skulle løses,” siger Kasper Ernest.

Connie Hedegaards kvoteplan blev onsdag vedtaget i en særdeles spændende afstemning med 344 stemmer for og 311 imod.

"Det er vigtigt med et ja, så vi kan fortsætte og intensivere arbejdet med en grøn og fælles europæisk energi- og klimapolitik. Vedtagelsen af forslaget, er en tydelig politisk opbakning til et styrket europæisk kvotehandelssystem, der sammen med andre tiltag rettet mod vedvarende energi og energieffektivitet kan stimulere investeringer i de renere teknologier, som er afgørende for en modernisering af det europæiske energisystem, siger Ulrich Bang, der er EU-chef i Dansk Energi.

Han ser nu frem til at der bliver vedtaget ambitiøse mål for 2030, hvor en strukturel opstramning af kvotesystemet sammen med en række andre vigtige initiativer skal gennemføres.

Næste skridt i EU-processen er forhandlingerne med medlemslandene, som først starter efter det tyske valg i september. Herefter følger en implementering, så forslaget kommer sandsynligvis først til at træde i kraft i 2014. EU Kommissionens forslag til energi- og klimapolitiske mål for 2030 forventes at komme i slutningen af 2013.

 

Dagens Gossip