Esbjerg ærgrer sig over kritik af endnu en børnesag

Det siger formanden for kommunens børne- og familieudvalg, Hans Erik Møller (S), efter tirsdagens kritik fra Folketingets Ombudsmand.

»Det her skal vi tage meget seriøst, og det er vi i fuld gang med i Esbjerg. Nemlig ved, at vi laver opvækstmiljøer, hvor børnene er så tæt på en normal opvækst som muligt, og hvor vi placerer dem i parcelhuse med døgnbemanding. Her er de tæt på skole, fritidsinteresser og kammerater. Vi er helt klart på rette spor, men det er da ærgerligt med sådan en kritik,« siger Hans Erik Møller.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensens kritik kommer, efter at nogle af Esbjergs mest udsatte børn i mere end to år har været midlertidigt anbragt på akutinstitutionen Nordstjernen. Børnene, der er blevet akut fjernet fra deres familier, har efter ombudsmandens besøg på Nordstjernen i april fået varige tilbud.

Men det er ikke i orden, at børn anbringes i så lang tid, når der er tale om midlertidige anbringelser på akutinstitutioner, fastslår Hans Erik Møller. Han kan dog ikke garantere, at kommunen har rettet fuldstændig op på problemet.

»Det håber jeg meget. Jeg har bedt om en redegørelse, og jeg vil sige, at vi fra politisk hold har haft utrolig stort fokus på det her. Vi har afsat de midler, der skal til, vi har ansat væsentligt flere sagsbehandlere for at nedbringe antallet af sager, og så investerer vi netop i de her opvækstmiljøer,« siger Hans Erik Møller.

Han siger, at der i den konkrete sag fra Nordstjernen kan være flere grunde til, at nogle af de udsatte børn har siddet i mere end to år uden at få varige tilbud fra kommunen.

»Det, jeg har fået oplyst, er, at det har man gjort af hensyn til, at der blandt andet er tale om en søskendeflok, man meget nødigt vil skille ad, og at man vidste, at man ville skabe de her opvækstmiljøer. Fra vi tager den beslutning, til vi får købt et hus, ansat personale og så videre, går der jo noget tid, og der vil jeg nok sætte spørgsmålstegn ved, om det vil være særligt sundt at flytte børnene flere gange,« siger Hans Erik Møller.

Folketingets Ombudsmand har på baggrund af børnenes lange ophold på akutinstitutionen indledt en undersøgelse af, hvorfor børnene i første omgang blev anbragt akut, og hvorfor de har været på institutionen så længe.

Han beder ligeledes Esbjerg Kommune svare på, hvor længe et barn maksimalt bør opholde sig på en akutinstitution, og det svar er ifølge Hans Erik Møller cirka tre måneder.

Esbjerg Kommune fik allerede sidste år hård kritik for sin indsats på børneområdet, efter at Ankestyrelsen havde undersøgt 100 udvalgte sager.

Ankestyrelsen fandt blandt andet, at kommunen i 38 af sagerne havde truffet afgørelser, der var i strid med loven. Kommunen fik også kritik for, at man i flere tilfælde ikke havde reageret trods oplysninger om bekymrende forhold for børn. Ankestyrelsen undersøgte forholdene i kommunen, efter at sagen om den såkaldte Esbjergmand, der i 2011 fik syv års fængsel for overgreb mod børn.

 

Dagens Gossip