Esbjerg Ensemble og Syddansk Musikkonservatorium i tæt partnerskab

I en netop underskrevet erklæring forpligter de to parter hinanden på et samarbejde, der udmønter sig i blandt andet praktikmuligheder, fælles koncerter, masterclasses og kurser - alt sammen med det formål at sikre et fagligt fællesskab mellem det professionelle musikmiljø, konservatoriets studerende og uddannelsesinstitutionen som sådan.

Både som uddannelsesinstitution og kulturinstitution har konservatoriets og ensemblets veje krydset hinanden utallige gange gennem årene. De seneste 13 år helt konkret idet ensemblets faste hjemmebane har været konservatoriets koncertsal i det gamle elværk.

Den oprindelige tanke ved oprettelsen af det daværende Vestjysk Kammerensemble i 1967 var netop en tæt forbindelse til det daværende Vestjysk Musikkonservatorium.

Både præmisserne for konservatoriets uddannelsesvirksomhed og for ensemblets kunstneriske virksomhed har naturligvis ændret sig siden da, men med den nye aftale forsøger parterne nu at finde en model der er gangbar og til gensidig glæde for begge institutioner anno 2013.

Partnerskabsaftalen med ensemblet skal også ses i lyset af en fornyelse af den klassiske uddannelse på konservatoriet i Esbjerg, hvor samarbejdet med ensemblet er et vigtigt skridt i retning af at højne kvaliteten i uddannelsen.

Samarbejdsaftalens punkter udfoldes og konkretiseres i løbet af de kommende måneder og sættes i kraft fra studieåret 2014.

 

Dagens Gossip