EU gransker SAS for ulovlig statsstøtte

Kommissionen tvivler på, at staternes deltagelse i den livsvigtige kreditaftale på 3,5 milliarder svenske kroner er givet på markedsmæssige vilkår. Er den ikke det, vil der være tale om ulovlig statsstøtte. Og uden kreditten vil SAS igen bringes ud i en overlevelseskamp.

Corydon tager det roligt

Forud for indgåelsen af kreditaftalen havde staterne som beskrevet tidligere i Berlingske dog allerede forhørt sig blandt embedsmændene i EU for at få et hint om, hvorvidt aftalen ville komme gennem nåleøjet. Der blev nikket ja dengang, hvilket utvivlsomt er årsagen til, at finansminister Bjarne Corydon (S) tager undersøgelsen med ophøjet sindsro.

"Vi er fortsat af den opfattelse, at vores deltagelse i kreditfaciliteten klart kan begrundes ud fra rene forretningsmæssige overvejelser, og at vi dermed har handlet som en markedsøkonomisk investor. Derfor mener vi ikke, at der kan være tale om statsstøtte," udtaler Bjarne Corydon i en kommentar på Finansministeriets hjemmeside.

Læs også: Nødlandingen

"Og så er det vigtigt at slå fast, at Kommissionens beslutning alene er at igangsætte en undersøgelse. Dette er en ganske normal procedure, når Kommissionen som i denne sag har modtaget flere klager, og vi vil nu på sædvanlig vis bidrage til den igangsatte undersøgelse," tilføjer han.

Det er foreningen af lavprisselskaber, der blandt andre tæller Norwegian og Ryanair, der har klaget til EU over milliardkreditten til SAS.

De har også haft klaget over de tidligere redninger af SAS, ikke mindst de to kapitaludvidelser på samlet 11 milliarder svenske kroner tilbage i 2009 og 2010.

Ved de tidligere redninger er EU dog kommet frem til, at de skete på markedsmæssige vilkår, og at der derfor ikke har været tale om ulovlig statsstøtte.

Denne gang kan det dog blive sværere for SAS at slippe gennem EUs granskning, fordi bankerne ved kreditaftalen fik reduceret deres eksponering, mens staternes eksponering er steget.

Som Berlingske skrev i marts, så afviste staterne dog at give bankerne bedre sikkerhed for deres halvdel af kreditaftalen, netop for at undgå at tabe en undersøgelse om statsstøtte. Først til allersidst accepterede bankerne denne model.

Tvivl om SAS' redningsplan

EU stiller i en officiel meddelelse ydermere spørgsmål ved, om SAS' forretningsplan for vejen ud af krisen er holdbar. Har staterne accepteret en uholdbar redningsplan, vil der ligeledes kunne være tale om statsstøtte.

EUs granskning vil også give tredjeparter mulighed for at komme med synspunkter.

Det vides endnu ikke, hvor længe det vil tage EU-kommissionen at komme frem til en afgørelse.

 

Dagens Gossip