EU: Udvandrere bør kunne stemme i hjemlandet

Det er meldingen fra EU i unionens såkaldte skabsrapport fra 2013, »EU Citizens: Your rights, your future«, som EUs justitskommissær, Viviane Reding, præsenterede onsdag.

Danske statsborgere, der bor uden for Danmark og ikke har intentioner om at vende tilbage inden for to år efter afrejsetidspunktet, har i dag ikke mulighed for at stemme i Danmark, men det bør de have, lyder altså meldingen fra EU.

»Nationale fratagelsespolitikker er, hvor de findes, ofte retfærdiggjort af det faktum, at efter en vis periode i udlandet, er tilhørsforholdet til oprindelseslandet svækket. Dette argument bør revurderes i lyset af nutidige socio-økonomiske og teknologiske virkeligheder, det faktum, at folk lettere kan flytte rundt samt øget social og kulturel vekselvirkning inden for EU,« hedder det i rapporten.

Her fremhæves således et eksempel med et dansk par, der har fundet arbejde i Polen og er flyttet dertil, men fortsat følger med i den politiske og samfundsmæssige udvikling i Danmark, lige som det ofte er i København for at besøge familie og venner. Dette par har dog ikke ret til at stemme ved valg i Danmark, da det ikke har tilkendegivet, at man vender tilbage inden for to år.

»Bopæl i et andet EU-land kræver ikke længere en endelig løsrivelse fra oprindelseslandet, som det kan have været tilfældet tidligere. EU-borgere skulle nu være i stand til selv at bestemme, om de ønsker fortsat at deltage i det politiske liv i deres hjemland, eller om de vil investere i det politiske liv i værtssamfundet,« hedder det i EU-rapporten.

Det er således vurderingen i rapporten, at »praksis i nogle medlemslande med at fratage deres borgere rettigheden til at stemme, når de flytter til et andet EU-land, er ensbetydende med at straffe borgere for at have udøvet deres ret til fri bevægelighed.«

Danskere, der flytter til udlandet og i den forbindelse framelder sig folkeregistret, kan normalt ikke stemme ved valg i Danmark. Der gælder dog andre regler, hvis man har tilkendegivet, at man vender tilbage inden to år efter udrejsen, lige som der også gælder andre regler for blandt andre stats- eller offentligt ansatte, der er beordret eller udsendt til at gøre tjeneste i udlandet.

EUs borgerskabsrapport indeholder i alt 12 konkrete forslag til forbedring af EU-borgeres rettigheder.

 

Dagens Gossip