EUs udenrigsministre bakker op om amerikansk pendul-diplomati

Også den danske udenrigsminister Villy Søvndal (SF) bakker op om den amerikanske udenrigsminister John Kerrys bestræbelser på at få parterne til at tale sammen.

»Jeg udtrykte først og fremmest meget klar dansk opbakning til John Kerrys initiativ. Han gennemfører i øjeblikket et helt centralt penduldiplomati mellem Israel og Palæstina - mellem premierminister Netanyahu og præsident Abbas,« siger Villy Søvndal i en skriftlig kommentar.

Han oplyser, at der på rådsmødet var fuld opbakning til, at EU gør sig klar til at give den nødvendige konkrete støtte efter et »forhåbentligt forhandlingsgennembrud«.

Udenrigsministrene vedtog på rådsmødet også fælles retningslinjer for beskyttelse af religions- og trosfrihed og af homoseksuelles rettigheder.

»Overgreb mod mindretal, der er defineret ved deres tro eller seksuelle orientering eller kønsidentitet er et stort og bekymrende problem verden over. Derfor er jeg virkelig tilfreds med, at vi i dag fik vedtaget disse fælles retningslinjer,« siger Villy Søvndal.

»Under det danske EU-formandskab fik vi vedtaget en samlet handlingsplan for menneskerettighedsområdet. Retningslinjerne, som vi vedtog i dag, og hele EUs oprustning på menneskerettighedsområdet, er et resultat af den handlingsplan,« siger han.

 

Dagens Gossip