Fædrekvoter legitimerer mænd på barsel

Det konkluderer Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, i en rapport, hvor man har set på erfaringer fra vores nordiske naboer.

I Norge, Sverige, Island og Finland giver loven en større del af barslen til fædrene, og »fædrekvoterne« betyder, at hvis ikke mændene tager den afsatte tid, bortfalder barslen. Dermed legitimerer loven, at mænd går hjemme hos barnet i en længere periode frem for at være på arbejde, lyder udlægningen.

»Jeg tror, det er en rigtig vigtig faktor, at man mister barslen, hvis ikke manden udnytter den. Det bliver en »rettighed« til far, som er eksklusivt til ham, og det gør, at de forhandlinger, man skal have som mand på sin arbejdsplads og i familien, bliver noget nemmere,« siger projektlederen på SFI-rapporten, Helle Holt.

På samme måde forklarer Tine Rostgaard, professor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, at en lovgivningsændring også vil betyde en ændring i holdningen, så eksempelvis tre måneder bliver en »passende« orlov til far.

»Det giver et andet udgangspunkt, fordi faren ikke på samme måde bliver nødt til at undskylde over for arbejdskollegaer og venner, men kan henvise til, at familien vil miste de her uger, hvis ikke han tager barslen,« siger hun.

Danmark skiller sig ud, fordi det kun er de første 14 dage efter fødslen, den nybagte far har reserveret til tid med den lille og moren uden at skulle på arbejde. I Sverige og Finland har fædrene to måneder, Norge giver tre måneders fædrebarsel, og i år har Island besluttet, at fædrene skal have ret til fem måneder med støtte. Den lovgivning skal indfases over en periode.

De nordiske lovgivninger har vist, at langt flere fædre går på barsel, men moren tager fortsat størstedelen af orloven.

»I de andre lande er det meget tydeligt, at mændene tager op til grænsen af deres fædrekvote, men det har ikke nødvendigvis betydet, at de tager mere af deleorloven. Så det er stadig mor, der tager hovedparten af den orlov, der er til deling,« siger Helle Holt.

Sådan er det også i Danmark, hvor kun få mænd tager en del af de 32 uger, som frit kan fordeles mellem mor og far.

SFIs rapport understreger, at selv om en fædrekvote vil sende flere mænd på barsel, er det vigtigt, at faren selv kan bestemme, hvornår han lægger barselsperioden.

Ligeledes viser erfaringerne fra de nordiske lande, at økonomien har betydning. Bliver mændene kompenseret for den løn, de går glip af, mens de går hjemme, vælger flere barslen til.

 

Dagens Gossip