Færre ældre får hjemmehjælp

Tallene viser, at der fra 2011 til 2012 er tale om et fald på godt fem procent i antallet af hjemmehjælpsmodtagere. Og ser man på perioden fra 2008 til 2012, er andelen af ældre over 65 år, som modtager hjemmehjælp, faldet med en fjerdedel fra 19 procent til godt 14 procent, så der i dag er godt 130.000, som får besøg af en hjemmehjælper.

»De ældre bliver heldigvis raskere, men ikke så meget og så hurtigt, at det kan forklare et så voldsomt fald på bare fire år,« siger underdirektør i Ældre Sagen, Michael Teit Nielsen. Han fortsætter:

»I stedet er der tale om, at kommunerne leverer mindre hjælp til nogle ældre med uændrede behov, fordi kommunerne skal spare«.

Også sektorformand Karen Stærh fra fagforeningen FOA, som organiserer de ansatte i hjemmeplejen, er alarmeret over udviklingen.

»Jeg er bekymret over den revisitering, der sker i mange kommuner i øjeblikket, hvor man fratager ældre hjemmehjælpen på baggrund af en økonomi, man påstår er dårlig, og hvor de ældre så må klare ting selv, de faktisk ikke er i stand til,« siger hun til Politiken.

Den enkelte hjemmehjælpsmodtager modtager desuden 20 procent mindre praktisk hjælp til for eksempel rengøring, viser de nye tal.

Ældre Sagen har netop afleveret et høringssvar til Hjemmehjælpskommissionens rapport, som blev offentliggjort i juli. I rapporten anbefales det, at flere ældre fremover skal klare mere selv ved hjælp af den såkaldte hverdagsrehabilitering, hvor ældre trænes til at klare praktiske opgaver selv i stedet for at få hjælp fra en hjemmehjælper.

Ældre Sagen frygter, at nogle kommuner vil kamuflere egentlige nedskæringer som rehabilitering og dermed undgå protester.

Formand for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, Anny Winther (V), afviser, at faldet i hjemmehjælp skyldes besparelser. Selv om kommunerne har »reduceret deres budgetter og nedlagt stillinger inden for ældreplejeområdet«, er mange af dem ændret til stillinger som fysio- og ergoterapeuter, som træner de ældre, siger hun til Politiken.

 

Dagens Gossip