Færre grønlandske piger med selvmordstanker

Selv om undersøgelsen viser, at forekomsten stadig er høj, knap én ud af fire grønlandske unge har haft selvmordstanker, er der siden 2004 sket et fald i forekomsten af selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt piger.

Én ud af fire piger og én ud af ti drenge har i den nye undersøgelse på et tidspunkt i deres liv forsøgt at begå selvmord, hvoraf 14 procent af pigerne og fem procent af drengene har forsøgt inden for det seneste år.

Center for Sundhedsforskning i Grønland begrunder de fortsat høje tal med, at de grønlandske unge er særligt sårbare på grund af flere ting i deres opvækst. 48 procent af de piger, der vurderer deres families velstand dårligst, har forsøgt selvmord, hvilket er næsten dobbelt så højt som hos piger, der vurderer familien som gennemsnitlig velhavende.

Undersøgelsen bygger på svar fra 481 elever i 9. og 10. klasse i syv byer i Grønland

De unge grønlænderes selvmordsforsøg og selvmordstanker bliver ifølge undersøgelsen oftest begrundet med, at man har problematiske relationer til andre eller et decideret fravær af betydningsfulde relationer og deraf føler ensomhed.

 

Dagens Gossip