Færre kvinder end mænd får hjertetilbud

»Vi kan se, at færre kvinder får den røntgenkontrastundersøgelse af kranspulsårerne, som de burde have. Og vi kan ikke umiddelbart finde en forklaring på, hvorfor de ikke får den,« siger Kim Wadt Hansen, læge ved Kardiologiske afdeling på Gentofte Hospital, der har gransket registeroplysninger om blodproppatienter fra 2000 til 2009.

14 procent færre kvinder end mænd får den KAG-undersøgelse, som er en del af hjertepakkeforløbet, og som viser lægerne, om der er forsnævringer i kranspulsårerne, der forsyner hjertet med ilt.

Efter KAG er der også færre kvinder end mænd, der får ballonudvidelse eller bypassoperation, men den forskel kan forklares med forskellige sygdomsbilleder.

Antallet af KAG-undersøgelser er steget voldsomt de senere år. Man kan godt sige nej til undersøgelsen, men det gør så få patienter, at det slet ikke kan forklare kønsforskellen.

Den tilsyneladende forskelsbehandling af kvinderne kan dog ikke ses i statistikkerne over dødelighed. Hvis man kun ser på kønnet, har kvinder ganske vist en højere risiko for at dø af en blodprop i hjertet end mænd.

Hver fjerde kvinde er død et år efter indlæggelse med en stor blodprop i hjertet, mens det »kun« gælder hver femte mand. Forskellen i dødeligheden, 23 procent for kvinder og 16 procent for mænd, bunder i at kvinder i gennemsnit er syv-otte år ældre end mændene, når de får deres første blodprop, og oftere har andre sygdomme som KOL og diabetes. Høj alder og anden sygdom giver dårligere odds for at klare sig efter en blodprop.

Forskellen mellem mænds og kvinders blodpropmønster skyldes – foruden livsstilsforskellene som gradvist udjævnes – at kvinder er beskyttet af østrogen de første 50 år af deres liv, hvor de er langt mindre udsatte for hjertesygdom end mænd. Efter overgangsalderen indhenter kvinderne mændene, og i de højeste aldersgrupper er der mere hjertesygdom blandt kvinder end blandt mænd.

I absolutte tal dør lidt flere kvinder end mænd af hjertesygdom i Danmark.

»Vi ender på, at kvinder og mænd har nøjagtigt samme dødelighed. Det kunne tyde på, at kvinder ikke får en uretfærdig behandling, men der er nogle forskelle mellem mænd og kvinder, både måde de får deres hjertetilfælde, og som vi nu kan se også den behandling de tilbydes. Det er helt klart værd at undersøge, om vi kan opnå endnu større forbedringer, end vi allerede har gjort,« siger Gorm Jensen, overlæge ved hjerteafdelingen på Hvidovre Hospital og Forskningschef i Hjerteforeningen, til Berlingske Aften.

Undersøgelsen af tilbuddene til danske blodproppatienter fremlægges i denne uge på en stor europæiske hjertekongres i Amsterdam. Når Kim Wadt Hansen kommer hjem, skal han i gang med at undersøge, om der kunne være en god grund til at færre kvinder tilbydes KAG.

Det kan ikke ses i registrene, men vil måske blive afsløret af en systematisk gennemlæsning af journaler for 300 blodproppatienter, som blev indlagt på hospitaler i Regionhovedstaden i årene 2010-2011. Den mulige forklaring ventes om et års tid.

 

Dagens Gossip