Færre udlændinge søger om at blive i Danmark

Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser, at antallet af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse faldt i både august, september og oktober efter en kraftig stigning først på sommeren.

Også antallet af tildelte tidsubegrænsede opholdstilladelser faldt i oktober til 139 mod 283 i september.

Antallet af ansøgninger om permanent opholdstilladelse toppede i juli med 1734, men er siden faldet gradvist til 799 i oktober, viser tallene.

I årets første fem måneder - fra januar til maj - lå antallet af ansøgninger dog på et langt lavere niveau med sammenlagt 1737 ansøgninger.

Den dramatiske stigning i antallet af ansøgninger midt på året falder tidsmæssigt sammen med en række ændringer af udlændingereglerne, som trådte i kraft 1. juli 2012, herunder ændringer i reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse.

Antallet af personer, der fik tildelt tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, toppede i juni med 311 personer.

Antallet af tildelte tidsubegrænsede opholdstilladelser for årets første fem måneden var sammenlagt på 690. De næste fem måneder til og med oktober blev der i alt giver 1170 permanente opholdstilladelser.

Ifølge justitsminister Morten Bødskov (S) ønskede regeringen med de nye regler at give udlændinge "en tilskyndelse til at integrere sig i samfundet".

- De tidligere regler med pointsystemet gjorde det stik modsatte. Vi har sammen med et bredt flertal i Folketinget ændret reglerne, så udlændinge får en reel mulighed for at opnå tidsubegrænset ophold, hvis de gør en indsats for at blive integreret, siger Morten Bødskov til Ritzau.

De nye regler lægger ifølge ministeren vægt på, at ansøgerne skal kunne forsørge sig selv, holde sig ude af kriminalitet og være i beskæftigelse eller tage en uddannelse.

- Derudover skal de lære dansk på et niveau, så de kan deltage i samfundet og på arbejdsmarkedet, siger han.

 

 

Dagens Gossip