Fanger spærres inde længere tid

»Jeg er meget bekymret over, at Kriminalforsorgen øjensynligt vil spare penge på personaletimer på denne måde. Det er helt hul i hovedet at lade indsatte sidde længere tid alene, spærret inde i små celler,« siger Pernille Skipper (EL).

Hun peger på, at den længere tid bag en lukket dør skader de indsattes muligheder for resocialisering, og at det er vigtigt, at der bliver skabt en så almindelig hverdag som muligt med uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fællesskaber, hvis man vil mindske risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet,

»Det er ikke en del af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi, at det skal gå dårligere med resocialiseringen. Aftalen havde det stik modsatte formål, og der er ingen tvivl om, at vi vil tage dette tiltag op i forligskredsen. Derfor har vi også allerede stillet spørgsmål til ministeren og bedt om hans redegørelse,« siger Pernille Skipper.

Anette Storgaard er lektor og forsker i resocialisering på Aarhus Universitet, og hun er også betænkelig ved udsigten til kortere tid uden for cellerne. Hun peger på, at der er gode grunde til at værne om de sociale fællesskaber i fængslerne.

»Det er meget svært at se, hvordan det gør noget godt for andet end budgettet,« siger Anette Storgaard til fagbladet Fængselsfunktionæren.

 

Dagens Gossip